Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Langvik, Eva Oddrun; Martinsen, Øyvind L.. (2015) En trekkteoretisk tilnærming til personlighet. Personlighetspsykologi.
  • Langvik, Eva Oddrun; Nordvik, Hilmar. (2014) Livslang læring og karriere: Personlighetstrekk og pensjonsutsettelse. Festskrift til Ivar A. Bjørgens 80-årsdag.
  • Langvik, Eva Oddrun; Nordvik, Hilmar. (2011) Metoder i personellutvelgelse. Arbeids- og organisasjonspsykologi - Aktuelle tema til inspirasjon for et bedre arbeidsliv.