Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

 • Drangsholt, Finn. (2008) Dimensjonering av Rørnett. 2008. ISBN 82-90033-10-9.
 • Drangsholt, Finn. (2007) Enøk i Bygninger - Kap 6.3.5. Gyldendal Litteratur. 2007. ISBN 978-82-05-37496-6.

Part of book/report

Report/dissertation

 • Drangsholt, Finn. (2010) Kontroll av klasse II sikerhetskabinett -Gastro/Bevegelse. 2010.
 • Drangsholt, Finn. (2010) Luftskifte og fortynningstid i rom med biologiske faktorer. 2010.
 • Drangsholt, Finn; Drangsholt, Geir. (2010) Brannteknisk konsept - Charlottenlund skole. 2010.
 • Drangsholt, Finn; Drangsholt, Geir. (2010) CFD-analyse av røykspredning i fjellanlegg. 2010.
 • Drangsholt, Finn; Drangsholt, Geir. (2010) Verifikasjon av rømningssikkerhet - Drammensveien 154. 2010.
 • Drangsholt, Finn. (2009) Prosjektering av automatiseringsanlegg. 2009.
 • Drangsholt, Finn; Drangsholt, Geir. (2009) Brannteknisk analyse av ny tørrdokk - Håkonsvern. 2009.
 • Drangsholt, Finn; Drangsholt, Geir. (2009) Gjennomgang av brannsikkerhetsstrategi med tilhørende analysedokumenter for Herkules handelspark. 2009.
 • Drangsholt, Finn. (2008) Efficiency test of dust cleaning system. 2008.
 • Drangsholt, Finn. (2008) Tilstandskontroll av opersjonsstuer. 2008.
 • Drangsholt, Finn. (2007) Brannteknisk analyse av fjellanlegg - Nato hovedkvarter Jåtta. 2007.
 • Drangsholt, Finn. (2007) Konsept for uavhengig kontroll. 2007.
 • Drangsholt, Finn. (2007) Uavhengig kontroll - Brøttum Bo- og aktivitetssenter. 2007.