Geir Vegard Berg

Associate Professor Department of Health Sciences Gjøvik
+47 61135474 +47 97676388

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Berg, Geir Vegard. (2012) Eldre sykehuspasienter – helsefremmende tenkning i sykehus en utfordring for sykepleien. Helsefremmende sykepleie: teori og praksis.

Report/dissertation

  • Berg, Geir Vegard. (2007) Å fremme den eldre sykehuspasientens helse i lys av et folkehelse- og et holistisk-eksistensielt sykepleieperspektiv. 2007. ISBN 9789185721252.
  • Juvkam, Rannveig Aure; Berg, Geir Vegard. (2000) Studentprosjekter i helsefremmende og forebyggende arbeid. Innlegg på FoU-konferanse Lillehammer 11. april 2000. 2000.
  • Berg, Geir Vegard. (1999) Studenten i sentrum : et undervisningsprosjekt organisert og gjennomført ved bruk av prinsipper fra andragogikk, didaktisk relasjonstenkning og sentrale sykepleiebegreper. 1999.