Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Berg, Geir Vegard. (2019) Friluftsliv og helse til glede for de fleste. NaKuHel og folkehelse som bærekraft: Samspillet Natur-Kultur-Helse sett i lys av FNs bærekraftmål.
  • Berg, Geir Vegard. (2012) Eldre sykehuspasienter – helsefremmende tenkning i sykehus en utfordring for sykepleien. Helsefremmende sykepleie: teori og praksis.