Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Nordhus, Gerd Elisabeth Meyer. (2021) Del 7 - Kommunikasjon med mennesker fra andre kulturer. Kommunikasjon i klinisk og sosialt arbeid.

Report/dissertation

  • Nordhus, Gerd Elisabeth Meyer. (2021) Rapport fra et pedagogisk utviklingsarbeid. Utvikling, gjennomføring og evaluering av en ny modell for bacheloroppgaven i sykepleie. 2021.
  • Axelsson, Runo; Axelsson, Susanna Bihari; Nordhus, Gerd; Orvik, Arne. (2011) Evaluering av forsøksverksemd med etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter. 2011.
  • Nordhus, Gerd. (2005) Planlagt hjemmefødsel : kvinners opplevelser og erfaringer i forbindelse med fødsel og barseltid i eget hjem. 2005.