Background and activities

PhD in sociology, Department of Sociology and Political Science, Norwegian University of Science and Technology, 2014

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Hovland, Jon; Tøndel, Gunhild. (2009) Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag. 2009. ISBN 978-82-91976-07-5.
  • Hovland, Jon; Tøndel, Gunhild. (2009) Da Marx gikk til legen: Om teknologi, kjønn, helsevesen og landbruk. Festskrift til Ann Rudinow Sætnans 60-årsdag. 2009. ISBN 978-82-91976-07-5.

Part of book/report

  • Tøndel, Gunhild. (2017) Omsorgens håndtrykk i scener rundt tall. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
  • Tjora, Aksel; Tøndel, Gunhild. (2012) Framtidens pasient. Fremtidens Helse-Norge.
  • Tøndel, Gunhild. (2012) Mellom tvil og tall: Behovsvurderinger i helse- og omsorgstjenestene. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
  • Tøndel, Gunhild. (2011) Constructing Mirrors, Constructing Patients - with High Stakes Statistics. The Mutual Construction of Statistics and Society.

Report/dissertation