Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Imsen, Gunn. (2016) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk (5. utgave). Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215025117.
 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy. Springer Science+Business Media B.V.. 2014. ISBN 978-94-007-7124-6.
 • Imsen, Gunn. (2014) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utg. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02383-0.
 • Imsen, Gunn. (2011) Hva er pedagogikk. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 9788215014906.
 • Imsen, Gunn. (2009) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01549-1.
 • Imsen, Gunn. (2006) Elevens verden. Indføring i pædagogisk psykologi. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 2006. ISBN 8702036622.
 • Imsen, Gunn. (2006) Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur AB. 2006. ISBN 9789144002712.
 • Imsen, Gunn. (2006) Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 9788215008745.
 • Imsen, Gunn. (2005) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215007376.
 • Imsen, Gunn. (2005) Lærerens verden: indføring i almen didaktik. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. 2005. ISBN 8702035219.
 • Imsen, Gunn. (2004) Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget. 2004. ISBN 82-15-00443-1.
 • Imsen, Gunn. (2004) Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget. 2004. ISBN 82-15-00443-1.
 • Imsen, Gunn. (2003) Instrumenter til prosjektet "Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen". 2003. ISBN 82-519-1914-2.
 • Imsen, Gunn. (2003) Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. En empirisk studie av grunnskolens 4., 7. og 10. trinn. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 82-519-1866-9.
 • Imsen, Gunn. (2000) Kjønn og likestilling i grunnskolen. Gyldendal Akademisk. 2000. ISBN 82-417-1020-8.

Part of book/report

 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) Nordic Schools in a Time of Change. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Blossing, Ulf; Imsen, Gunn; Moos, Lejf. (2014) Schools for All: A Nordic Model. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2014) The Norwegian School for All: Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. The Nordic Education Model. "A School for All" Encounters Neo-Liberal Policy.
 • Imsen, Gunn. (2012) Kompetansemål som læreplanlogikk. Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama.
 • Imsen, Gunn. (2009) Fra progressivisme til nyliberalisme - om kvalitetsvurdering i norsk skole i historisk perspektiv. Kvalitet i skolen - forskning, erfaringer og utvikling.
 • Imsen, Gunn. (2008) En likeverdig skole i et desentralisert system - uløselig paradoks eller hårfin balanse?. Lønnskamp og kvalitetsutvikling. Festskrift til Helga Hjetlands 60-årsdag.
 • Imsen, Gunn. (2008) Fra nasjonal dannelse til grunnleggende ferdigheter. Om utviklingen fra L 97 til Kunnskapsløftet. Pedagogikken i reformene - reformene i pedagogikken.
 • Imsen, Gunn. (2007) Styringsstrategier og likhetsidealer i norsk skole - i utakt?. På vei mot Kunnskapsløftet: begrunnelser, løsninger og utfordringer.
 • Imsen, Gunn. (2006) Allmenn didaktikk og fagdidaktikk - mellom dannelse og utdanningspolitikk. Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland.
 • Imsen, Gunn. (2005) The Aims of Education. Didaktik and/in Mathematics Education. Studying a Discipline in International, Comparative and Communicational Perspectives.
 • Imsen, Gunn. (2004) Hva driver de med i timene? Kateterstyrte og elevaktive praksisformer i grunnskolen. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.
 • Imsen, Gunn. (2004) Introduksjon: den usynlige veven. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.
 • Imsen, Gunn. (2004) Læreren mellom styring og frihet. Om lærerens makt og avmakt under 2000-tallets utdanningsregime. Pedagogikk og politikk.
 • Imsen, Gunn. (2004) Skolens ledelse, skolens kultur og praksis i klasserommet: Er det noen sammenheng?. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen.
 • Imsen, Gunn. (2003) Democratic Evaluation and Evaluation for Learning. Comments to Ove Karlsson with reference to the Norwegian Education System. Haug, Peder and Schwandt, Thomas A.: Evaluation Educational Reforms: Scandinavian Perspectives.
 • Imsen, Gunn. (2001) Endringer i lærerrollen - politiske reformer eller skiftende pedagogiske vinder?. Bergem, Trygve (red.): Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen.
 • Imsen, Gunn. (2000) Perspektiver på kjønn og likestilling. Kjønn og likestilling i grunnskolen.

Report/dissertation

 • Imsen, Gunn. (2012) Andy Hargreaves og Dennis Shirley: Den fjerde vei - hovedlinjer og noen norske refleksjoner. I "Profesjon og politikk - et artikkelhefte til Utdanningsforbundets landsmøte 2012". 2012.
 • Ongstad, Sigmund; Hudson, Brian; Pepin, Birgit; Imsen, Gunn; Kansanen, Pertti. (2005) Didaktik and/in Mathematics Education. Studying a Discipline in International, Comparative and Communicational Perspectives. 2005. ISBN 8257944246.
 • Imsen, Gunn. (2003) Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. Synteserapport fra prosjektet "Læringsmiljøets betydning for elevenes utbytte av skolen". 2003.
 • Imsen, Gunn. (1996) Mot økt likestilling? : evaluering av grunnskolens arbeid for likestilling. 1996. ISBN 82-7575-010-5. Pedagogiske rapporter (nr 11).

Others

 • Imsen, Gunn; Blossing, Ulf; Moos, Lejf. (2012) Progressive Education and New Governance in Denmark, Norway, and Sweden. ECER - European Conference on Educational Research. . EERA - European Educational Research Association.; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2012) The Norwegian School for All - Historical Emergence and Neoliberal Confrontation. ECER - European Conference on Educational Research. . European Educational Research Association.; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Imsen, Gunn. (2011) Ledelse for læring: Kan vi komme bak slagordene?. Den nasjonal skolelederkonferansen "Ledelse og kvalitet i skolen" . NTNU i samarbeid med HiVolda, HiST, HiNT og HiBo; Riva Hell Hotel, Stjørdal. 2011-02-10 - 2011-02-11.
 • Imsen, Gunn. (2011) Nye styringssystemer i offentlig sektor - hva er konsekvensene?. Årsmøtet for Utdanningsforbundet i Trondheim . Utdanningsforbundet i Trondheim; Thon Prinsen Hotel, Trondheim. 2011-04-07.
 • Imsen, Gunn. (2010) Nye styringssystemer i skolesektoren - hva er konsekvensene?. Velferdskonferansen 2010 . Organisasjonen For velferdsstaten; Oslo. 2010-09-13 - 2010-09-14.
 • Imsen, Gunn. (2010) Skoledebatt i TV-serien "Debatten", programleder Atle Bjurström. Litteraturhuset, Oslo [TV]. 2010-02-11.
 • Imsen, Gunn; Blossing, Ulf; Söderström, Åsa. (2010) The Nordic Vision of a School for All meets the Neo-Liberal Education Policy. European Conference on Educational research (ECER) . European Educational Research Association (EERA); Helsinki. 2010-08-25 - 2010-08-28.
 • Imsen, Gunn; Volckmar, Nina. (2010) The Development of a School for All in Norway. (Paper in progress.). NordNet seminar . NordNet; Oslo. 2010-09-15 - 2010-09-17.
 • Imsen, Gunn. (2009) "Norgesglasset", NRK P1. Intervju og kommentar til TV-serien "Lærerne". Trondheim [Radio]. 2009-08-27.
 • Imsen, Gunn. (2009) "Sånn er livet", NRK P2. Skoledebatt med Civita-medarbeider Mathilde Fasting og journalist og lærer Jon Hustad. Oslo [Radio]. 2009-09-23.
 • Imsen, Gunn. (2008) Profesjonell autonomi og styring - utfordringer og dilemmaer. Konferansen "Profesjonsutfordringer i barnehage og skole - kjennetegn ved god yrkesutøvelse" . Utdanningsforbundet; Rica Hell Hotel, Trondheim. 2008-11-05.
 • Imsen, Gunn. (2006) Fra nasjonal dannelse til grunnleggende ferdigheter. Om utviklingen fra L97 til Kunnskapsløftet. Konferansen "Kunnskapsløftet i praksis" . Bro kompetanseutvikling; Oslo konferansesenter. 2006-05-02 - 2006-05-03.
 • Imsen, Gunn. (2006) Utdanningskvalitet og styring. Konferansen "Fra skoleport til klasserom" . Norsk nettverk for kvalitetsvurdering; Royal Garden Hotel, Trondheim. 2006-03-29 - 2006-03-30.
 • Imsen, Gunn. (2005) Hva er kunnskapsløftet?. Ledersamling for skoleledere i Trondheim . Trondheim kommune; Quality Hotell, Heimdal. 2005-09-23.
 • Imsen, Gunn. (2005) Hvem skal styre skolen? Om forholdet mellom nasjonale mål og lokale styringsstrategier i skolen. Undanningsforbundets utdanningspolitiske konferanse . Utdanningsforbundet; Oslo, Det Norske Teatret. 2005-10-27 - 2005-10-28.
 • Imsen, Gunn. (2005) Some perspectives on Active Learning. Research Seminar . Nordlandsforskning; Bodø. 2005-12-05 - 2005-12-06.
 • Imsen, Gunn. (2004) Skolens læringsmiljø etter Reform 97: Paradokser og utfordringer. FoU i praksis 2004 . Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutd.; Trondheim, Royal Gradel Hotel. 2004-04-26 - 2004-04-27.
 • Imsen, Gunn. (2003) Kvalitetsutvikling eller kvalitetsforvirring?. Invitert foredrag ved Utdanningspolitisk konferanse i regi av Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune . [Mangler data]; Bodø. 2003-04-09.
 • Imsen, Gunn. (2003) Kvalitetsutvikling i skolen - hvem, hva og hvordan?. Invitert foredrag ved seminar for skoleledere i Hedmark . [Mangler data]; Trondheim. 2003-11-12.
 • Imsen, Gunn. (2003) Læreren mellom styring og frihet. Invitert foredrag på Utdanningsforbundets konferanse "Elever, lærere, skolemyndigheter - makt og avmakt" . [Mangler data]; Oslo kongresssenter. 2003-09-24.
 • Imsen, Gunn. (2003) Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte. Noen resultater og noen politiske implikasjoner. Invitert foredrag på sluttkonferansen for Program for evaluering av Reform 97. Norges forskningsråd. . [Mangler data]; [Mangler data]. 2003-05-27.
 • Imsen, Gunn. (2002) Det gode læringsmiljø: Beskrivelser og betingelser. Organisering av symposium. Evaluering av Reform 97: Programkonferansen 2002. . [Mangler data]; Oslo, Felix Konferansesenter, Aker brygge.. 2002-10-25.
 • Imsen, Gunn. (2002) Lederens betydning for virksomheten i klasserommet. Utdanningsforbundets skolelederkonferanse "Hvordan gjøre det umulige mulig..." . [Mangler data]; Bergen, Grieghallen konferansesenter. 2002-10-16.
 • Imsen, Gunn. (2002) Lærernes skolemiljø og elevenes læringsmiljø - er det noen sammenheng?. Innlegg på seminar under Programkonferansen for Evaluering av Reform 97. . [Mangler data]; Oslo, Felix Konferansesenter, Aker brygge. 2002-10-25.
 • Imsen, Gunn. (2002) What the students say, what the teachers say, and what we saw: Discrepancies in desriptions of classroom practices between students, teachers, and external observers. Current issues in Classroom research: practices, praises, and perspectives. . [Mangler data]; Oslo, Blindern. 2002-05-24.
 • Imsen, Gunn. (2001) Democratic Evaluation: An Arena for Dialogue and Learning? Comment to Ove Karlsson. Evaluation of Reforms. Norges Forskningsråd, Program for Evaluering av Reform 97. . [Mangler data]; Oslo: Vika Atrium konferansesenter. 2001-10-26.
 • Imsen, Gunn. (2001) Enhetsskolen: Uniformering eller variasjon? Beskrivelse av skolemiljøet ved 53 norske grunnskoler. Programkonferansen for Evaluering av Reform 97. . [Mangler data]; Oslo, Vika Atrium konferansesenter.. 2001-10-25.
 • Imsen, Gunn. (2001) Gender and Education. Seminar in the EMDID project (Socrates) . [Mangler data]; Setubal, Portugal. 2001-04-28.
 • Imsen, Gunn. (2001) Hvem forandrer skolen - politikerne eller lærerne?. Geilo-konferansen i regi av Norsk Lærerakademi, Norsk Lærerlag og Lærerforbundet. . [Mangler data]; Geilo, Highland Hotel. 2001-06-08.
 • Imsen, Gunn. (2001) Signalement av den moderne lærer: Erfaringer fra Reform 97. Konferansen "Signalement av den moderne lærer - mellom tradisjon og fornyelse", Bedre skole og Norsk Lærerlag. . [Mangler data]; Oslo: Tyrili konferansesenter. 2001-11-12.
 • Imsen, Gunn. (2000) The Aims of Education. Seminar i prosjektet EMDID (Socrates) . [Mangler data]; Charles University, Praha. 2000-05-27.
 • Imsen, Gunn. (1999) Ikke alt som teller, kan telles. Om verdier og vurdering i skolen. Sogn og Fjordane Lærarstemne . [Mangler data]; Sogndal. 1999-04-24.
 • Imsen, Gunn. (1998) Hva skal all denne vurderingen være godt for? Om Moe-utvalgets framlegg til nasjonalt vurderingssystem i forhold til Læreplanverket for den 10-årig grunnskolen. Vestlandske lærarstemna 1998: Vurderingsbølgja er over oss.... . [Mangler data]; SAS-hotellet , Bryggen, Bergen.