Background and activities

Work experience.

2008-2014           Optoplan, IT Manager. 

2003-2008           NTNU, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon: avdelingsingeniør.  

1998-2003           Universitetsstudiene på Svalbard: Overingeniør.

1996-1998           NTNU, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap: avdelingsingeniør