Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Busterud, Guro. (2018) Generativ grammatikk og andrespråkstilegnelse. Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.
  • Busterud, Guro. (2015) Anaforer; relasjonen mellom nominaler og finitthet. Norsk andrespråkssyntaks.
  • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2015) Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. Norsk andrespråkssyntaks.
  • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Jin, Fufen. (2015) Nyere andrespråksteorier. Norsk andrespråkssyntaks.

Report/dissertation

  • Busterud, Guro. (2014) Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk. 2014. ISBN 9788232601981.

Others

  • Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet. (2018) Word order in L3 acquisition. International conference on multilingualism and multilingual education . Douglas college; New Westminster, Vancouver. 2018-05-31 - 2018-06-02.
  • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2018) The decline of feminine gender in Norwegian: A case study of the Trondheim dialect. Theoretical and Experimental Approaches to Gender . Humboldt University of Berlin & Leibniz-ZAS; Berlin. 2018-06-14 - 2018-06-15.
  • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro. (2018) L3 acquisition of verb placement. AcqVA retreat 2018 . AcqVA; Trondheim. 2018-10-17 - 2018-10-19.
  • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro. (2018) L3 acquisition of verb placement. Generative Approaches to Language Acquisition North America - GALANA-8 . Indiana University, Bloomington; Bloomington, Indiana. 2018-09-27 - 2018-09-30.
  • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2018) Grammatical gender in Norwegian: Acquisition, Variation, and Change. Language Acquisition Workshop . Macquarie University; Sydney. 2018-08-09 - 2018-08-10.
  • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2018) The decline of feminine gender in spoken varieties of Norwegian. Guest talk . University of Oslo; Oslo. 2018-05-03 - 2018-05-03.
  • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2018) Utviklingstrekk for hunkjønn i Trondheimsdialekten – blir trøndersk som bergensk?. Akademimøte DKNVS . Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab; Trondheim. 2018-04-16 - 2018-04-16.
  • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Westergaard, Marit. (2017) Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift. GASLA Generative Approaches to Second Language Acquisition . University of Southampton; Southampton. 2017-04-07 - 2017-04-09.
  • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari. (2017) «Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn. MONS 17, Møteom norsk språk . Universitetet i Bergen; Bergen. 2017-11-22 - 2017-11-24.
  • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2017) Finitthet i norsk som andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk . Vaasa Universitet; Vaasa. 2017-06-07 - 2017-06-09.
  • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) Grammatical gender in Norwegian dialects. Indo-Norwegian Syntax Workshop 2 . NTNU; NTNU Trondheim. 2017-09-11 - 2017-09-12.
  • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) Grammatisk kjønn i Trondheimsdialekten. MONS: Møte om norsk språk . Universitetet i Bergen; Solstrand. 2017-11-22 - 2017-11-24.
  • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) Linguistic and sociolinguistic factors in language change: Grammatical gender in Norwegian dialects. Bridging formal and sociolinguistic approaches to language contact and code-mixing . NTNU; Trondheim. 2017-04-27 - 2017-04-28.
  • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit; Ringstad, Tina Louise. (2017) Genus i barnespråk. Genus i norsk . Språkrådet og NTNU; Trondheim. 2017-06-14 - 2017-06-14.
  • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) The decline of the feminine gender across Norwegian dialects. Elements of Comparative Syntax: Theory and Description . University of Geneva; Genève. 2017-11-17 - 2017-11-18.
  • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. (2017) The loss of feminine gender in Trondheim: Results and implications. LAVA lunch . UiT Norges arktiske universitet; Tromsø. 2017-01-20 - 2017-01-20.
  • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit. (2016) Subject and Object Shift in L2 Norwegian. GALANA . University of Illinois; Urbana-Champaign. 2016-09-08 - 2016-09-10.
  • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn; Westergaard, Marit. (2016) The Acquisition of Object Shift and Subject Shift in Ln Learners of Norwegian. The VIIIth International Conference of Language Acquisition . UIB (Universitat de les Illes Balears); Palma. 2016-09-07 - 2016-09-09.
  • Anderssen, Merete; Westergaard, Marit; Didriksen, Jelena; Bentzen, Kristine; Lundquist, Bjørn; Busterud, Guro; Dahl, Anne. (2016) Tilegnelse av ordstilling i norsk som andrespråk: Subjekts- og objektsflytting. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk . NTNU; Trondheim. 2016-10-20 - 2016-10-21.
  • Borthen, Kaja; Ree, Nils Arne; Robbins, Sissel Vuttudal; Busterud, Guro. (2016) Pragmatiske partikler i norsk som andrespråk. Hvordan undervise om etterstilt 'da'?. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Institutt for språk og litteratur, NTNU; Trondheim. 2016-10-20 - 2016-10-21.
  • Busterud, Guro. (2016) Andrespråksinnlæring - hvordan er dette relevant for muntlighet i barnehage og skole?. Felles fagdag for branehager og skoler om grunnleggende ferdigheter . Trondheim kommune; Trondheim. 2016-04-07 - 2016-04-07.
  • Busterud, Guro. (2016) Ka sa du, sa du? Barn og språkutvikling. Radio Trondheim [Radio]. 2016-04-26.
  • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2016) Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition. Indo-Norwegian Syntax Workshop . ISL, NTNU; Trondheim. 2016-09-12 - 2016-09-13.
  • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2016) Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk . NTNU; Trodnheim. 2016-10-20 - 2016-10-21.
  • Westergaard, Marit; Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena; Lundquist, Bjørn. (2016) The acquisition of Subject and Object Shift in L2/Ln Norwegian. BUCLD Boston University Conference on Language Development . Boston University; Boston. 2016-11-04 - 2016-11-06.
  • Busterud, Guro. (2015) Reflexive binding in Norwegian L2 and L3. Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use 3 . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2015-03-20 - 2015-03-21.
  • Busterud, Guro. (2014) En ny analyse av tempus-infinitiv-asymmetrien. Den 6. forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2014-11-06 - 2014-11-07.
  • Busterud, Guro. (2014) Reflexive binding in Norwegian as a second language. Språk- og kognisjonsgruppen . Språk- og kognisjonsgruppen; NTNU. 2014-01-22 - 2014-01-22.
  • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2014) Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
  • Busterud, Guro. (2013) Anafortilegning hos andrespråksinnlærere av norsk og "tempus-infinitiv-asymmetrien". Møte om norsk språk 15 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
  • Busterud, Guro. (2013) L2 acquisition of Norwegian anaphors and the “tensed-infinitive asymmetry”. EUROSLA 23 . University of Amsterdam; Amsterdam. 2013-08-28 - 2013-08-31.
  • Busterud, Guro. (2013) L2 acquisition of Norwegian anaphors and the "tensed-infinitive asymmetry". Generative Approaches to Second Language Acquisition 12 . University of Florida; Gainesville, Florida. 2013-04-26 - 2013-04-28.
  • Busterud, Guro. (2013) Reflexive binding: the tensed-infinitive-asymmetry in Norwegian L2. Parallel grammars and multilingualism . NTNU; Trondheim. 2013-10-16 - 2013-10-18.
  • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Societas Linguistica Europaea . University of Split; Slit. 2013-09-18 - 2013-09-21.
  • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. 25th Scandinavian Conference of Linguistics . University of Iceland; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
  • Busterud, Guro. (2012) Generativ andrespråksforskning - er den relevant?. Den femte nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Høgskolen i Hedmark; Hamar. 2012-10-18 - 2012-10-19.
  • Hanssen, Linn; Busterud, Guro. (2012) Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen. dagbladet.no, klikk.no [Internett]. 2012-01-31.