Background and activities

Research

I study the role of craftspeople in the transition to a more sustainable way of building in the project Craftin Climate. The idea is to highlight the viewpoint of the people that actually do the building, hands on.

Biography

I am socialanthropologist. My PhD thesis (in Norwegian) is “Meeting with presence: Between form and emptiness in product development, aikido and anthropological understanding”. Previously I have worked with product development, distant collaboration, performance and religious experience. Recently with the transition to a climate-friendly building practice throng NORD-STAR, Nordic Centre of Excellence for Strategic Adaptation Research.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Fyhn, Håkon. (2010) Sniff the rat visits Trondheim; neurons showing the way. Kavli Institute for Systems Neuroscience. 2010.

Books

 • Fyhn, Håkon; Rønning, Barbro. (2016) Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-864-7.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2433-7.

Part of book/report

 • Fyhn, Håkon; Søraa, Roger Andre. (2017) Teknologisk produksjon av nærhet og avstand; Klimakrisa, virkemiddelapparatet og de tusen hjem. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
 • Fyhn, Håkon. (2016) Etterklangen av det som er borte. Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual.
 • Fyhn, Håkon. (2015) Temafestenes tiår og tingliggjøringen av 70-, 80- og 90-tallet. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning.
 • Fyhn, Håkon. (2012) Anelse og form. Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Innledning til kreativ tverrfaglighet. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Kreativ tverrfaglighet, motstand og muligheter. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Fyhn, Håkon. (2009) Kreativ tverrfaglihet og tidsånden. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Fyhn, Håkon. (2005) Det skapende mennesket og selvets metafysikk. Teater og produktutvikling ved NTNU. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.
 • Fyhn, Håkon. (2005) Metodisk tvil. Metodisk tro. Anthropology and Ontology.
 • Fyhn, Håkon. (2004) Forholdet mellom del og helhet i et univers uten tilfeldigheter. Non Plus Ultra. Festskrift til Stein Erik Johansen i anledning 50-årsdagen.
 • Fyhn, Håkon. (1998) The Metaphysics of Evolution. The Kaleidoscopic Past. Proceedings of the 5th Nordic TAG Conference Göteborg, 2-5 April 1997.