Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Aas, Hanne Kristin. (2014) PP-tjenesten og de minoritetsspråklige elevene. FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Report/dissertation

  • Aas, Hanne Kristin. (2021) Profesjonsutvikling for inkludering: en studie av læreres samtaler i Lesson Study-arbeid. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2021. ISBN 978-82-326-6190-9.