Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Selvik, Randi Margrete; Aarset, Hans Erik. (2015) Solkongens opera. Den franske tragédie en musique 1673–86. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 9788232103843.
 • Aarset, Hans Erik. (2014) Det teatrale oratoriet. Händels verksflora 1707–57. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232102822.
 • Aarset, Hans Erik. (2010) Den franske tragedie. Ni kapitler av en europeisk dramatradisjon 1560-1660. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2422-1.
 • Aarset, Hans Erik. (2008) Gjenreiste verdener. Senbarokk musikkdramatikk som tverrestetisk scenekunst. Vivaldi - Händel - Remeau. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2328-6.
 • Selboe, Tone; Haarberg, Jon; Aarset, Hans Erik. (2007) Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215006963.
 • Aarset, Hans Erik; Haarberg, Jon; Selboe, Tone. (2007) Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215006963.
 • Aarset, Hans Erik. (2002) Teatralitetens verden. Barokk scenekunst hos Corneille og Molière. Tapir Akademisk Forlag. 2002. ISBN 82-519-1736-0.
 • Aarset, Hans Erik. (2001) Smerten, harmen - og kunstens smil. Marguerite Duras. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 82-519-1642-9.
 • Gaasland, Rolf; Aarset, Hans Erik. (1999) Mellom europeisk tradisjon og nasjonal selvbevissthet. Det norsk-klassiske drama 1750-1814. 1999. ISBN 82-430-0129-8.
 • Andersen, Per Thomas; Aarset, Hans Erik. (1992) Fra Heliodor til Petter Dass. Ti studier i før-romantisk fortellekunst. (Serien Tromsø-studier i litteratur, 1). 1992. ISBN 82-90423-17-9.

Part of book/report

 • Aarset, Hans Erik. (2019) Panegyrikk eller majestetskritikk? Voltire & Rameaus operaballett Le Tempe de la Gloire (1751). Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019.