Background and activities

Scientific, academic and artistic work

2021

  • Solbakken, Hedda; Åfarli, Tor Anders. (2021) «Fordi jeg var nytt i landet» En syntaktisk analyse av adjektivkongruens i norsk som andrespråk. 2021.