Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Nilsen, Heidi Rapp. (2007) Climate change and the petroleum industry: Analyzing an environmental value chain for CO2. Bourmistrov, A.og Mellemvik F. (eds.), Norwegian-Russian Cooperation in Business Education and Research: Visions and Challenges in Perspectives of the High North.

Report/dissertation

  • Mähönen, Jukka; Nilsen, Heidi Rapp. (2019) The role of the state as investor in promoting sustainability: an empirical analysis. 2019.
  • Nilsen, Heidi Rapp; Sjåfjell, Beate. (2018) Svar på Høring – NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland. 2018.
  • Nilsen, Heidi Rapp; Myhr, Sindre. (2016) Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016). 2016.
  • Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. (2015) Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. 2015. ISBN 978-82-7492-298-3. Rapport - NORUT samfunnsforskning (4/2015).
  • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. (2014) Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). 2014. ISBN 978-82-7492-298-3.
  • Ellingsen, May-Britt; Nilsen, Heidi Rapp; Bye, Geir. (2013) Innovasjon og samhandling i bioteknologi og reiseliv. Sluttrapport fra VRI-Troms, Forskerprosjektet. 2013. ISBN 978-82-7492-276-1.
  • Nilsen, Heidi Rapp; Lie, Ivar; Nilssen, Inge Berg; Myhr, Sindre. (2012) Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur. 2012.