Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Tveten, Ann-Kristin; Fjørtoft, Helene Børretzen; Olsen, Magne Hauge; Venås, Leonardo Areas; Isaksson, Aimee Kathrina Soto. (2015) Fargemetoder for prøvepreparering ved histologiske undersøkelser og fluoresense in situ hybridisering for studier av amøbegjellesykdom (AGD) i gjellevev og lakselus. Blue Bio-resources.