Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Fiskaa, Helge. (2012) Fysisk detaljplanlegging. 2012. ISBN 978-82-7259-128-0.
 • Fiskaa, Helge. (2004) Fysisk detaljplanlegging. Pensum i fag AAR4215 våren 2004. 2004.
 • Fiskaa, Helge. (2004) Innføring i fysisk miljøplanlegging. Kompendium i emne AAR4210 BM1 hausten 2004. 2004.
 • Fiskaa, Helge. (2004) Innføring i fysisk planlegging. 2004. ISBN 82-7259-119-7.
 • Fiskaa, Helge. (2000) Generalplanen - betre enn sitt rykte. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1605-4. Fiskaa / Skjeggedal (red.) Planlegging og bærekraftig utvikling.
 • Skjeggedal, Terje; Fiskaa, Helge. (2000) Planlegging og bærekraftig utvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1605-4.
 • Skjeggedal, Terje; Fiskaa, Helge. (2000) Planlegging og bærekraftig utvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 8251916054.
 • Fiskaa, Helge. (1998) Noen tema i fysisk planlegging. Innføringsbok i fag SAA4003 Kart og planlegging 1998. 1998.

Part of book/report

 • Fiskaa, Helge. (2015) Public Participation in Norwegian Physical Planning – revisited. Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility.
 • Fiskaa, Helge. (2015) The rediscovery of cycling in Norway. Book of Abstracts of the International Conference on Changing Cities II Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions.
 • Fiskaa, Helge. (2011) Ny tid, nytt institutt og ny lov - ei utvida rolle for planlegginga. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Fiskaa, Helge. (2011) Samarbeid med byggmiljøet. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Fiskaa, Helge; Røe, Bjørn. (2011) Byplanlegging, utdanning og samfunn. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Fiskaa, Helge. (2002) Kva kan me lære av historia? Frå generalplan til planlovutvalget. Plan 2002. Nye plangrep. En møteplass for arealplanleggere og kommuneplanleggere.
 • Ellefsen, Karl Otto; Fiskaa, Helge; Skjeggedal, Helge. (2000) Norske tettsteder som planproblem. Planlegging og bærekraftig utvikling.
 • Skjeggedal, Terje; Fiskaa, Helge; Skjeggedal, Terje. (2000) Arealplanlegging og virkelighet i LNF-områdene. Planlegging og bærekraftig utvikling.