Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Reutter, Lisa Marie; Spilker, Hendrik Storstein. (2019) The Quest for Workable Data - Building Machine Learning Algorithms from Public Sector Archives. The Democratization of Artificial Intelligence - Net Politics in the Era of Learning Algorithms.
  • Spilker, Hendrik Ernst A S.. (2014) Punks, Hackers, and Unruly Technology: Countercultures in the Communication Society. Media and Revolt. Strategies and Performances from the 1960's to the Present.
  • Spilker, Hendrik Storstein. (2009) Bringing it all back home? Fremtiden for digital musikkdistribusjon. Delte meninger: Om nettets sosiale side.
  • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mot en ”elektronisk solidaritet". Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
  • Solbu, Erling Rognes; Spilker, Hendrik Storstein. (2007) På jakt etter hackerpønkeren: Motkulturer i kommunikasjonssamfunnet. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
  • Spilker, Hendrik Storstein. (2007) Virtualitetens ironi: Produksjon av musikk og nyheter i "den nye økonomien". Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
  • Spilker, Hendrik Storstein; Levold, Nora. (2007) Kommunikasjonssamfunnet?. Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.

Report/dissertation

  • Spilker, Hendrik Storstein. (2008) Punks, hackers and unruly technology: Countercultures in the communication society. Del av konferanserapporten fra konferansen "The Revolution Will not Be Televised?" Media and Protest Movements after 1945, Volda, november 2008. 2008.
  • Heimsvik, Erlend; Nybakk, Bjørnar; Spilker, Hendrik Storstein. (2005) Pandora-undersøkelsen 2005: Bruk av musikk og internett blant ungdom i Trondheim. 2005. STS-rapport (73).