Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Mäkitie, Tuukka; Steen, Markus; Thune, Taran Mari; Lund, Henrik Brynthe; Kenzhegaliyeva, Assiya; Ullern, Eli Fyhn; Kamsvåg, Pål Furu; Andersen, Allan Dahl; Hydle, Katja Maria. (2020) Greener and smarter? Transformations in five Norwegian industrial sectors. 2020. ISBN 978-82-14-06433-9. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-) (2020:01091).
  • Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Lund, Henrik Brynthe; Thune, Taran Mari; Gonzalez, Jakoba Sraml; Finne, Håkon. (2020) Kriser, innovasjon og næringsomstilling: COVID-19, bærekraft og digitalisering i noen sentrale norske næringer. 2020.
  • Lund, Henrik Brynthe; Kauko, Tom. (2014) Når røyken har lagt seg. Hvordan eiendomsutviklingsprosjektet på Petersontomta påvirkes av ulike politiske og økonomiske prosesser – en casestudie. 2014.