Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Dahl, Hilde. (2015) Jussens rolle i sikkerhetspsykiatriens historie. Galskapens fengsel.
  • Dahl, Hilde; Thomassen, Øyvind. (2015) Om sikring og farlighetserklæringer i rettspsykiatrien. Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner.

Report/dissertation

  • Dahl, Hilde. (2022) Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt 09.11.21 av Kriminalomsorgsdirektoratet og Nasjonal Enhet for Rettspsykiatrisk Sakkyndighet. 2022.
  • Dahl, Hilde. (2020) Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetspsykiatrien - en kartlegging av utskrivningsprosessen fra sikkerhetsavdeling til kommune. 2020.
  • Dahl, Hilde. (2018) Institusjonaliseringen av farlighet, sinnssykdom og samfunnsvern i Norge: En studie av farlige kriminelle sinnssyke pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl, 1895-1940. 2018. ISBN 978-82-326-3339-5.