Background and activities

I am a professor in foreign language didactics at the Department of Teacher Education at NTNU. I teach courses in foreign language didactics at Bachelor's and Master's levels. My research is mainly in assessment, ICT and learning and democracy and intercultural competence development.  

I am currently leading NTNU DRIVE, NTNU's program for digitalization of higher education. 

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun. (2014) Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103027. NTNU skole- og utdanningsforskning (5).
 • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug Løkensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar Hæge; Hestbek, Per Christian. (2007) Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.

Part of book/report

 • Langseth, Inger Dagrun. (2016) Elevinvolvering i engelskfaget?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Langseth, Inger Dagrun. (2016) Planarbeid og vurdering i videregående skole. Hvorfor, hvordan oh hva?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Begrep som verktøy for læring og undervisning. Aksjonsforskning med økt lærerprofesjonalitet og bedre praksis som mål. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2014) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Arbeidsplaner i skolen. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2013) Vurderingspraksiser i engelskfaget. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Grut, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Langseth, Inger Dagrun. (2012) Teacher professional development in Norway: Backdrop, here and now and looking ahead. Case Studies in Education: Leadership and Innovation.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) Fagdidaktisk utviklingsarbeid. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2011) "Følg med, for nå skal vi gjennomgå grammatikk". Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
 • Gruters, Ruth Anna; Langseth, Inger Dagrun. (2009) Å være digital i fremmedspråk. Å være digital i alle fag.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2009) Elevvurdering i fremmedspråk. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.
 • Langseth, Inger Dagrun. (2007) Muntlig språklæring. Å lære å snakke et fremmedspråk er å kle seg naken..... Språkfag 1. Idehefte for lærere.

Report/dissertation

Others