Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

  • Stedøy, Ingvill Merete. (2005) Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring. 2005. ISBN 82-471-6032-3.
  • Ekholm, Pål Erik Laurtizen; Rossing, Nils Kristian; Stedøy, Ingvill Merete; Torkildsen, Svein. (2004) Kappabel 2000-2003 - Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransen 2000-2003. 2004. ISBN 82-471-6009-9.

Part of book/report

  • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne; Stedøy, Ingvill Merete. (2017) Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk. Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..
  • Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete; Hole, Arne. (2017) Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015. Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..
  • Stedøy, Ingvill Merete; Borge, Inger Christin; Grønmo, Liv Sissel. (2017) Et praksisperspektiv. Bruk av TIMSS Advanced i matematikkundervisningen. Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..

Report/dissertation

  • Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Hag, Kari Jorun; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Meistad, Jens Arne. (2020) Matematikkløypa 2020 - veiledningshefte. 2020.
  • Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Hag, Kari Jorun. (2019) Matematikkløypa 2019 - Veiledningshefte. 2019.
  • Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Hag, Kari. (2018) Matematikkløypa 2018 - Veiledningshefte. 2018.