Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

  • Vedul-Kjelsås, Vigdis; Elnan, Ingrid. (2021) Bodily learning to promote teacher students' understanding of inclusive physical education (PE). Konferanse: Bodily learning . Seksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett, ILU, NTNU; Digital. 2021-04-22 - 2021-04-23.

2019

  • Elnan, Ingrid. (2019) "Jeg er redd for i samtalen mellom oss å avsløre at jeg vet at det er noe spesielt med deg" Tilrettelegging av kroppsøvingsundervisning for elever med funksjonsnedsettelser. Kroppsøvingskonferansen 2019 . Norges Idrettshøgskole; Oslo. 2019-06-06 - 2019-06-07.
  • Elnan, Ingrid; Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2019) Tilrettelegging av kroppsøving for elever med funksjonsnedsettelser. FAF-seminar (Fysisk aktivitet for funksjonshemmede) . Norges Idrettshøgskole og Beitostølen Helsesportsenter; Beitostølen. 2019-11-07 - 2019-11-08.

2017

2016

  • Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove. (2016) Nyankomne elever i kroppsøving- inkludering i og via kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen 2016 . Norges idrettshøgskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
  • Elnan, Ingrid; Vedul-Kjelsås, Vigdis; Kristensen, Geir Olav. (2016) Tidsbruk og læringsmål i kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen 2016 . Norges idrettshøgskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
  • Østerlie, Ove; Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav. (2016) Nyankomne i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold ; 2016-05-26 - 2016-05-27.

2015

  • Sando, Ole Johan; Elnan, Ingrid. (2015) Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. Kroppsøving.

2014

  • Elnan, Ingrid; Sando, Ole Johan. (2014) Prestasjonsorientert læringsklima og vurdering i kroppsøvingsfaget. FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

2011

  • Aspvik, Nils Petter; Elnan, Ingrid; Brandsrud, Magnus; Ingebrigtsen, Jan Erik. (2011) Idrett for funksjonshemmede. Er nettbaserte spørreskjemaundersøkelser egnet for å utvikle arbeidet med idrett for funksjonshemmede?. 2011.

2010

2009

  • Elnan, Ingrid. (2009) <<Vi er jo vanlige mennesker, bare at vi mangler en fot>> Normalitet og avvik i diskurser om funksjonshemmede idrettsutøvere. 2009.