Background and activities

Academic interests: disciplinary writing, development of identity ("disciplinary becoming"

 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Karsten, Andrea; Stock, Ingrid. (2017) Zwei Varianten qualitativer Textanalyse zur Identifikation von Stimme(n) in Texten. Qualitative Methoden in der Schreibforschung.

Report/dissertation

  • Stock, Ingrid; Eik-Nes, Nancy Lea; Vatn, Gunhild Åm; Karsten, Andrea. (2019) Faglig stemme i akademisk skriving. En kvalitativ undersøkelse av skrivehandlinger og kildebruk i bacheloroppgaver. 2019. ISBN 978-82-326-4174-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2019/289).
  • Stock, Ingrid. (2010) Masterstudenten i spenningsfeltet mellom etablerte konvensjoner og utvikling av egen faglig stemme. 2010.