Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen. (2013) Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0009-5.

Part of book/report

  • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2016) Lederutvikling - perspektiver og praksiser. Strategisk HRM 2.
  • Hybertsen, Ingunn Dahler. (2014) Tett på lederutvikling. Et praksisperspektiv på ledelse.
  • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2014) Lederutvikling - perspektiver, praksiser og paradokser. HMS, etikk og internasjonale perspektiver.
  • Hybertsen, Ingunn Dahler. (2013) Praksisfellesskap. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
  • Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen. (2013) Forord. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
  • Karlsdottir, Ragnheidur; Lysø, Ingunn Hybertsen. (2013) Innledning. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
  • Lysø, Ingunn Hybertsen. (2007) Forskning på effekter av deltakelse i lederutviklingsprogram og perspektiver på læring. Læring, kommunikasjon og ledelse i organisasjoner.
  • Lysø, Ingunn Hybertsen; Lysø, Eirik. (2004) Læring - på kryss og tvers - En beskrivelse av Nordvest Forum som et læringsnettverk. Bedrifter i nettverk.

Report/dissertation