Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn; Brede Vig, Hanne; Fagernæs, Merethe; Kongelf, Tom Rune. (2018) Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i matematikk. Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk.

Report/dissertation

  • Valbekmo, Ingunn; Rø, Kirsti. (2017) Affekt i matematisk problemløsning. En studie av elevers forestillinger om seg selv og deres emosjoner i arbeid med problemløsningsoppgaver i matematikk. 2017.