Background and activities

I teach inorganic chemistry and analytical chemistry for chemical engineering students at the Department of Materials Science and Engineering.

My research focuses on chemical education: the teaching of chemical bonding and factors contributing to students' learning.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

  • Aakre, Iselin Grav; Kleveland, Kjersti. (2022) Hvorfor og hvordan kan man bruke spill som studentaktiv undervisning?. Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2022-05-09 - 2022-05-10.
  • Mørkve, Marte Sørtveit; Aakre, Iselin Grav. (2022) Studenters erfaringer med gruppeavtale: «Vi fulgte avtalen, men vi brukte den ikke». Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2022-05-09 - 2022-05-10.

2021

2019

  • Aakre, Iselin Grav; Mørkve, Marte Sørtveit. (2019) Hvordan kan generell kjemi bli mindre generelt?. Læringsfestivalen ; Trondheim. 2019-05-06 - 2019-05-07.
  • Aakre, Iselin Grav; Persson, Rolf Jonas; Lein, Hilde Lea; Eggen, Per-Odd. (2019) Førsteårsstudenters forståelse av kjemiske bindinger. MNT-konferansen . UHR, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiT; Tromsø. 2019-03-28 - 2019-03-29.