Background and activities

Chair of the Executive Committee for 8-13 Teacher Education 

I teach both Public History and Ancient/Late Ancient History

Currently, both my teaching and my research interests deal with student activities and learning in Higher Education. 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Hva gjør vi når nyhetsbildet preges av kamper om fakta? Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Samarbeidslæring i humanistiske fag. Læring om læring. vol. 1 (1).
 • Hatlen, Jan Frode. (2015) Review: "Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History". Journal of Design History. vol. 28 (2).
 • Hatlen, Jan Frode. (2015) Æresvold er en del av Europas familiehistorie. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2011) Familievold i senantikken. Under dusken : studentavisa i Trondheim.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Ingvil Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim, Gunhild Vidén: Farsmakt og moderskap i antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim, Antikken i ettertiden. Historisk Tidsskrift (Norge). vol. 89 (4).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Dataspill og historie. Hvor kommer våre barns historiekunnskaper fra?. Lokalhistorisk magasin. vol. 19 (3).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Herlands eiendommelige moralhistorie. Adresseavisen.
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Om barn i senantikken. Kommentar til Odd Magne Bakke. Historisk Tidsskrift (Norge). vol. 88 (1).
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Æresdrap og familiedrap i den romerske antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning.

Part of book/report

 • Hatlen, Jan Frode. (2012) Students of Rome : total war. Greek and Roman games in the computer age.

Report/dissertation

 • Hatlen, Jan Frode. (2015) Honour and domestic violence in the Late Roman West, c. 300-600 A.D. 2015. ISBN 978-82-326-0806-5.
 • Hatlen, Jan Frode. (2003) Fra triumvir til tribunica potestas. Opprettelsen av det romerske keiserdømmet (43-19 f. Kr.). 2003.

Others

 • Hatlen, Jan Frode. (2017) Gruppebasert prosjektpedagogikk i store emner: fra gruppediskusjoner, via samskriving, til ”samlesing”. Læringsfestivalen . NTNU og Norgesuniversitetet; Trondheim. 2017-05-08 - 2017-05-09.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) Familievold i senantikken. Forsker Grand Prix . NTNU, Kunnskapsbyen, Studentersamfundet og Forskningsdagene; Trondheim. 2010-11-10.
 • Hatlen, Jan Frode. (2010) I en divan fra Nikea sitter far og denger mor... Familievold i senantikken. Onsdagstreff . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Stiklestad, Verdal. 2010-10-20.
 • Hatlen, Jan Frode. (2009) Students of Rome and Rome: Total War. Greek and Roman Games in the Computer Age . Institutt for historie og klassiske fag; Trondheim. 2009-02-20 - 2009-02-21.