Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Aas, Sigri; Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; M. Bergschöld, Jenny. (2018) Kunnskaping for en bedre verden? En kvalitativ studie av samarbeid mellom akademia og næringsliv. 2018.
  • Furuløkken, Karoline; M. Bergschöld, Jenny; Gullikstad, Berit; Lie, Merete. (2018) Til beboerens beste? - En analyse av hvordan pleiere omtaler og legitimerer bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i sykehjem. 2018.
  • Haugland, Bård Torvetjønn; M. Bergschöld, Jenny; Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2018) Berre estetisk? Arkitektkompetanse i møte med berekraftig arkitektur. 2018.
  • M. Bergschöld, Jenny; Berker, Thomas; Kristensen, Guro Korsnes; Lie, Merete. (2018) Frontline Innovation - How frontline care professionals innovate welfare technology and services. 2018. ISBN 978-82-326-3349-4.
  • Sutcliffe, Thomas Edward; Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; M. Bergschöld, Jenny. (2018) The smart city as a sociotechnical imaginary - Translating visions of the future into local networks and interpretations of smartness. 2018.

Others

  • Sørenssen, Ingvild Kvale; M. Bergschöld, Jenny. (2018) Domesticating ICT’s in early education and care institutions: How kindergarten teachers enact the smartphone. Children and Adolescents in a Mobile Media World . European Communication Research and Education Association; Lugano. 2018-10-31 - 2018-10-31.