Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

  • Tjora, Aksel; Isaksen, Joachim Vogt. (2016) Velkommen til Sosiologifestival. null

Part of book/report

  • Hyrve, Geir; Isaksen, Joachim Vogt. (2019) Reframing Child Welfare Education in Norway. Social Development: Ways of Understanding Society and Practising Social Work.
  • Isaksen, Joachim Vogt; Jakobsen, Tor Georg. (2017) Keynesianismens renessanse? En analyse av hvordan politiske virkemidler påvirker økonomiske svingninger. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Isaksen, Joachim Vogt; Jakobsen, Tor Georg. (2016) Migration and the Welfare State: Examining the Effect of Immigration on Attitudes towards Economic Redistribution. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
  • Isaksen, Joachim Vogt. (2012) Medikalisering i lys av mediene. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.

Others

  • Isaksen, Joachim Vogt. (2017) Pressens biologisering av ADHD. SU-fakultetets oppstartskonferanse . NTNU; Trondheim. 2017-03-16 - 2017-03-16.