Background and activities

PhD in Comparative Literature. Expert in literary rhetoric.

Promoter @ The Writing Centre, NTNU. 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Dragvoll, Johan. (2010) Stjerneskudd. Stjerneskudd

Books

 • Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn Christer; Linneberg, Arild. (2013) Justismordets retorikk. Vidarforlaget AS. 2013. ISBN 978-82-7990-114-3.

Part of book/report

 • Dragvoll, Johan. (2012) Alt er dikt (Jo Eggen). Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap.
 • Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn C.. (2007) Fortale. Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett.

Report/dissertation

Others

 • Dragvoll, Johan. (2020) Rettens retorikk og eristikk. Litteraturvitenskapelig retorikk (RET206) . Universitetet i Bergen; 2020-03-04.
 • Mørk, Peter; Dragvoll, Johan. (2020) Kortdikt - Modelltekstar i kreativ skriving for ungdomstrinnet (ny og utvida utgåve 2020). Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, NTNU. 2020.
 • Dragvoll, Johan. (2019) Schopenhauer.no.
 • Dragvoll, Johan; Myran, Iris Hansson. (2019) Halloween – eit høyrespel utan ord. NTNU Skrivesenteret, www.skrivesenteret.no. 2019.
 • Dragvoll, Johan. (2018) Om eristikk: en pamflett om disputtkunst. 2018. ISBN 978-82-994218-4-3.
 • Dragvoll, Johan. (2017) "Om rettens retorikk og eristikk". Litteraturvitenskapelig retorikk ; 2017-02-22.
 • Dragvoll, Johan. (2016) Om Schopenhauers rettslære. Rett og retorikk fra antikken til i dag (VI): retorikk og realitet ; Dubrovnik. 2016-10-29 - 2016-10-30.
 • Dragvoll, Johan. (2015) Schopenhauer og eristikken. Juridical and Literary Rhetoric from Ancient Times until Present (V): New Philosophical Aspects of Rhetoric and Law ; Dubrovnik International University Centre. 2015-09-24 - 2015-09-25.
 • Dragvoll, Johan. (2014) Schopenhauer og retorikken. Juridisk og litterær retorikk fra antikken til i dag (IV) . Det norske instituttet i Athen; Athen. 2014-09-26 - 2014-09-27.
 • Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn Christer; Linneberg, Arild. (2013) Et rettslig teater. På Høyden [Internett]. 2013-06-07.
 • Dragvoll, Johan; Linneberg, Arild. (2013) Jakter falske fortellinger. Klassekampen [Avis]. 2013-05-28.
 • Dragvoll, Johan. (2010) Sikre bevis? Stemorsaken. Åpent seminar om rettssikkerhet . Det Norske Videnskaps-Akademi. Gruppe 7 (Medisinske fag); Oslo. 2010-11-08.
 • Dragvoll, Johan; Bræin, Ingvild. (2009) Svar på tiltale. Bergens Tidende [Avis]. 2009-08-02.
 • Dragvoll, Johan. (2005) Melodrama og fabel i norske rettssaler. Advokatbladet [Avis]. 2005-10-01.