Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Kamsvåg, John. (1994) Jernbaneforbundet og moderniseringen av samferdselen i etterkrigstiden. Arbeiderhistorie.
  • Kamsvåg, John. (1994) Kampen mellom kommunistene og Arbeiderpartiet i Jernbaneforbundet i etterkrigstiden. Årbok : Arbeiderbevegelsens historielag i Trondheim.

Books

  • Kamsvåg, John. (2000) Kjemisk. Årdal Kjemiske Fagforening 1947 - 1997. 2000.

Report/dissertation

  • Kamsvåg, John; Maurseth, Per. (1986) Opposisjonens seier. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og EF-spørsmålet 1961-1972. 1986.

Competencies