Background and activities

Researcher II at Centre for Economic Research and associate professor II at Trondheim business school. The most important research interests are education economics, labour economics, public economics and econometrics. 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Iversen, Jon Marius Vaag; Bonesrønning, Hans. (2019) Kan kommunale skoleeiere bidra til bedre undervisning for elever som strever?. Skolen vår!.

Report/dissertation

 • Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per. (2020) Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak. 2020. ISBN 978-82-7570-615-5. SØF rapport (03/20).
 • Brattbakk, Ingar; Nyhus, Ole Henning; Andersen, Bengt; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Iversen, Jon Marius Vaag. (2016) Storbyfaktoren. Storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer. 2016. ISBN 978-82-7609-385-8. AFI-rapport (13).
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag. (2016) Nasjonale utvalgsprøver i skriving 2015. Teknisk rapport. 2016.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag. (2016) Teknisk rapport: Pilotering av uppgifter till den nasjonale utvalgsprøven i skriving 2016. 2016.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Evensen, Lars Sigfred; Iversen, Jon Marius Vaag. (2015) Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport. 2015.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag. (2015) Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport avseende pilotuppgifter HT 2014. 2015.
 • Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten. (2014) Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. 2014. ISBN 978-82-7732-205-6. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling (16).
 • Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag. (2014) Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. 2014. ISBN 978-82–7732–191–2.
 • Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Grøttheim, Bjørn Terje. (2013) Utredning om samkommunedeltakelse i Flatanger kommune. 2013. ISBN 978-82-7732-184-4.
 • Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar. (2013) Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. 2013. ISBN 978-82-7732-187-5.
 • Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag. (2013) Gevinster av bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag. 2013. ISBN 978-82-7732-177-6.
 • Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar. (2013) Evaluering av Etablereropplæringen og Alkymisten. 2013. ISBN 978-82-7732-182-0.
 • Iversen, Jon Marius Vaag; Lysø, Roald. (2013) Utviklingen i kulturnæringene i Trøndelag 2004-2013. 2013.
 • Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Sivertsen, Håkon. (2013) Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Revidert sluttrapport. 2013. ISBN 978-82-7732-185-1.
 • Sand, Roald; Iversen, Jon Marius Vaag. (2013) Samfunnsmessige virkninger av Södra Cell AS i Follafoss og Verran Kommune. 2013. ISBN 978-82-7732-176-9.