Background and activities

Teaching: Microeconomics, Research methods, Fishery Economics, Real Estate Economics

Research area: Bioeconomics, Natural Resource Economics, Environmental Economics, Microeconomics, Real Estate Economics

Chair of: NTNU Center for Real Estate and Environmental Economics

   -Work in progress (accepted and under review):

Opening bid strategies in English auctions,  journal of real estate research, in press (with Are Oust and Ole Jakob Sønstebø)

Jump bidding in residental real estate auctions, resubmitted (with Ole Jakob Sønstebø, Aras Khazal, Are Oust)

 Real estate values- Is there an energy performance price premium? (with Are Oust and Jan Tore Solstad)

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Olaussen, Jon Olaf. (2019) Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 9788245024715.
 • Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf; Pettersen, Inger Johanne. (2017) Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2324-4.

Part of book/report

 • Olaussen, Jon Olaf. (2019) Anders Skonhoft: Contributions in natural resource economics. Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft.
 • Solstad, Jan Tore; Olaussen, Jon Olaf. (2019) Existence value and the extermination race. Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft.
 • Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf; Pettersen, Inger Johanne. (2017) Mangfold og utvikling. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2014) Jakt og rekreasjonsfiske. Naturressursenes økonomi.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2008) Høsting på ulike trofiske nivå i et økologisk system. NTNU Marine Coastal Development Foresight 2005-2025.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2007) A Bioeconomic Analysis of Different Management Regimes in Recreational Fisheries. Global Challenges in Recreational Fisheries.

Report/dissertation

 • Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein; Olaussen, Jon Olaf; Fiske, Peder. (2019) Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. 2019. ISBN 978-82-426-3333-0. NINA rapport (1594).
 • Mysterud, Atle; Loe, Leif Egil; Meisingset, Erling; Zimmermann, Barbara; Hjeltnes, Arne William; Veiberg, Vebjørn; Rivrud, Inger Maren; Skonhoft, Anders; Olaussen, Jon Olaf; Andersen, Oddgeir; Bischof, Richard; Bonenfant, Christophe; Brekkum, Øystein; Langvatn, Rolf; Flatjord, Hallvard; Syrstad, Ivar; Aarhus, Arve; Holthe, Vidar. (2011) Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring. 2011. ISBN 978-82-90934-80-9.
 • Olaussen, Jon Olaf; Utne, Ingrid Bouwer; Ellingsen, Harald; Aanondsen, Svein Aanond. (2008) Forprosjekt - Miljøregnskap for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. 2008. ISBN 978-82-14-04340-2.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2007) On the Economics of an Atlantic Salmon Recreational Fishery. 2007. ISBN 978-82-471-0721-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (2007/34).
 • Olaussen, Jon Olaf. (2001) Livsløpsanalyse for husholdningsplast i Trondheim -sammenligning med nytte-kostnadsanalyse. 2001.
 • Olaussen, Jon Olaf. (2000) Forvaltning av en migrerende viltressurs. En bioøkonomisk analyse av elg. 2000.