Background and activities

Teaching: Microeconomics, Research methods, Fishery Economics, Real Estate Economics

Research area: Bioeconomics, Natural Resource Economics, Environmental Economics, Microeconomics, Real Estate Economics

Chair of: NTNU Center for Real Estate and Environmental Economics

   -Work in progress (accepted and under review):

 Real estate values- Is there an energy performance price premium? (with Are Oust and Jan Tore Solstad)

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Olaussen, Jon Olaf. (2019) Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 9788245024715.
 • Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf; Pettersen, Inger Johanne. (2017) Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2324-4.

Part of book/report

 • Olaussen, Jon Olaf. (2019) Anders Skonhoft: Contributions in natural resource economics. Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft.
 • Solstad, Jan Tore; Olaussen, Jon Olaf. (2019) Existence value and the extermination race. Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft.
 • Busch, Tor; Olaussen, Jon Olaf; Pettersen, Inger Johanne. (2017) Mangfold og utvikling. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2014) Jakt og rekreasjonsfiske. Naturressursenes økonomi.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2008) Høsting på ulike trofiske nivå i et økologisk system. NTNU Marine Coastal Development Foresight 2005-2025.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2007) A Bioeconomic Analysis of Different Management Regimes in Recreational Fisheries. Global Challenges in Recreational Fisheries.

Report/dissertation

 • Andersen, Oddgeir; Stensland, Stian; Aas, Øystein; Olaussen, Jon Olaf; Fiske, Peder. (2019) Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt. 2019. ISBN 978-82-426-3333-0. NINA rapport (1594).
 • Mysterud, Atle; Loe, Leif Egil; Meisingset, Erling; Zimmermann, Barbara; Hjeltnes, Arne William; Veiberg, Vebjørn; Rivrud, Inger Maren; Skonhoft, Anders; Olaussen, Jon Olaf; Andersen, Oddgeir; Bischof, Richard; Bonenfant, Christophe; Brekkum, Øystein; Langvatn, Rolf; Flatjord, Hallvard; Syrstad, Ivar; Aarhus, Arve; Holthe, Vidar. (2011) Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring. 2011. ISBN 978-82-90934-80-9.
 • Olaussen, Jon Olaf; Utne, Ingrid Bouwer; Ellingsen, Harald; Aanondsen, Svein Aanond. (2008) Forprosjekt - Miljøregnskap for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. 2008. ISBN 978-82-14-04340-2.
 • Olaussen, Jon Olaf; Skonhoft, Anders. (2007) On the Economics of an Atlantic Salmon Recreational Fishery. 2007. ISBN 978-82-471-0721-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (2007/34).
 • Olaussen, Jon Olaf. (2001) Livsløpsanalyse for husholdningsplast i Trondheim -sammenligning med nytte-kostnadsanalyse. 2001.
 • Olaussen, Jon Olaf. (2000) Forvaltning av en migrerende viltressurs. En bioøkonomisk analyse av elg. 2000.