Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Report/dissertation

  • Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. (2016) Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. Velferdsteknologisatsingen ved NTNU august 2014 - desember 2016. Trondheim: NTNU 2016 19 s. NTNU. 2016.
  • Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. (2016) Velferdsteknologisatsingen ved NTNU august 2014 - desember 2016. 2016.
  • Sørgaard, Jon. (2000) Materialisert mening. Semiotisk metode som et verktøy for analyse av ting. 2000. ISBN 8251916437.
  • Sørensen, Knut Holtan; Sørgaard, Jon. (1994) Mobility and Modernity. Towards a Sociology of Cars. 1994. ISBN 2-87263-138-0.
  • Sørgaard, Jon. (1994) Innføring i grunnleggende statistiske teknikker. 1994. STS-rapport (13/94).
  • Sørgaard, Jon; Sørensen, Knut Holtan; Hatling, Morten. (1994) En motvillig ressurs? Kunnskapsnettverk mellom universitet og næringsliv. 1994.
  • Sørensen, Knut Holtan; Sørgaard, Jon. (1993) Modernity and Mobility. Towards a Sociology of Cars. 1993. STS-rapport (1/93).
  • Sørgaard, Jon. (1993) Bilens integrasjon i hverdagslivet. En teknologisosiologisk tilnærming til bilkultur. 1993. STS-rapport (12/93).
  • Sørgaard, Jon. (1989) Kjerringer mot strømmen. En beskrivende rapport om oppbyggingen av et datasamvirke for kystområdene i Trøndelag. 1989.