Background and activities

 • Atomic Physics
 • Nuclear Physics
 • Physics Education Research
 • History of Physics
 • Astronomy

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Persson, Rolf Jonas. (2013) Astronomi - Laborativa moment. 2013. ISBN 978-82-7923-063-2.
 • Persson, Rolf Jonas. (2012) Videoanalys i Fysikundervisning. 2012. ISBN 978-82-7923-061-8. Sl-serien (14).
 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun. (2011) Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2011. ISBN 978-82-7634-878-1.

Report/dissertation

 • Persson, Rolf Jonas. (2015) Att föra laboratorie-journal. 2015. ISBN 978-82-7923-072-4.
 • Persson, Rolf Jonas. (2014) Dimensionsanalys. 2014. ISBN 978-82-7923-073-1.
 • Persson, Rolf Jonas. (2014) Problemløsning. 2014. ISBN 978-82-7923-065-6.

Others

 • Persson, Rolf Jonas. (2017) Fysikk for fakirer og andre selvplagere. Ungdommens forskarnatt . NTNU; Trondheim. 2017-09-29 - 2017-09-29.
 • Persson, Rolf Jonas. (2017) "Vi utdanner for en framtid vi ikke kjenner. Vi skal utdanne kritiske tenkere. Hvordan gjør vi det?" Paneldebatt om undervisning. Fysikermøtet 2017 . Norsk Fysisk Selskap, UiT Norges Arktiske Universitet; Tromsø. 2017-08-07 - 2017-08-09.