Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Rosvold, Jørgen. (2018) Fra steinaldertiur til hvileløs rein – på skattejakt i et smeltende økosystem. DKNVS Årbok 2009.
  • Rosvold, Jørgen; Breivik, Heidi Mjelva. (2017) An Early Holocene Bearded Seal from the Trondheimsfjord: Environmental and Archaeological Implications. The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1.
  • Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen; Tretvik, Aud Mikkelsen. (2015) Fjellets kulturlandskapshistorie. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.
  • Bjørneraas, Kari; Rosvold, Jørgen; Andersen, Reidar. (2012) Om vårt hjortevilt og om villsvin. Klauvvilt i norsk natur - historie, biologi og forvaltning.
  • Rosvold, Jørgen; Haanes, Hallvard; Andersen, Reidar; Røed, Knut H.; Bjørneraas, Kari. (2012) Artenes historie i Norge - bestandsutvikling, genetikk og forvaltning. Klauvvilt i norsk natur - historie, biologi og forvaltning.