Background and activities

PhD project in health science concerning friendship among students with little or no functional speech who use augmentative and alternative communication (AAC).

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Østvik, Jørn; Almås, Hanne. (2010) Trenger vi å snakke for å lære på skolen? Eksempler på pedagogisk praksis for elever uten funksjonelt talespråk i en inkluderende skole for alle. 2010. ISBN 82-8056-029-7.

Report/dissertation

  • Østvik, Jørn. (1996) Emotional aspects in perceived risk among offshore oil personnel. 1996.

Others

  • Ytterhus, Borgunn; Østvik, Jørn; Gudkova, Tatiana. (2016) Vulnerable and Unequal Childhood: Health - Education - Society. Fusjonseminar for Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU . NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap; Trondheim. 2016-11-10 - 2016-11-11.
  • Østvik, Jørn. (2016) Systematiske litteraturstudier. Statped fagfestival 2016 . Statped; Oslo. 2016-12-01 - 2016-12-01.
  • Østvik, Jørn; Ytterhus, Borgunn; Balandin, Susan. (2016) Gjestende elever i egen klasse - Premisser for utvikling av vennskap blant elever uten funksjonell tale. Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming sin 7. forskningskonferanse . Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming; Trondheim. 2016-05-09 - 2016-05-10.
  • Østvik, Jørn. (2015) Review on Friendship Among Children Using Augmentative and Alternative Communication (AAC). NNDR 13th Research Conference . Nordic Network on Disability Research; Bergen. 2015-05-06 - 2015-05-08.