Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Østvik, Jørn; Almås, Hanne. (2010) Trenger vi å snakke for å lære på skolen? Eksempler på pedagogisk praksis for elever uten funksjonelt talespråk i en inkluderende skole for alle. 2010. ISBN 82-8056-029-7.

Report/dissertation

Others

  • Østvik, Jørn. (2019) Agentskap blant elever som bruker ASK. ISAAC Norges 14. nasjonale konferanse . ISAAC Norge; Sundvolden hotel. 2019-04-08 - 2019-04-09.
  • Østvik, Jørn. (2019) Inkluderende opplæring – janusansikt for vennskap blant elever med behov for ASK?. ISAAC Norges 14. nasjonale konferanse . ISAAC Norge; Sundvolden hotel. 2019-04-08 - 2019-04-09.
  • Østvik, Jørn; Killi, Eli Marie. (2019) Early intervention among young children using AAC – A systematic literature review. NNDR 2019 . Nordic Network on Disability Research; Copenhagen. 2019-05-08 - 2019-05-10.
  • Østvik, Jørn. (2018) Vennskap blant elever som bruker ASK. Kommunikationsstöd i skolan: Att arbeta för delaktighet, relationer och utveckling . Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART; Göteborg. 2018-10-04 - 2018-10-04.
  • Østvik, Jørn. (2017) Marginaliserende praksiser for elever som benytter ASK i skolen. Statpedkonferansen 2017 . Statped; Gardermoen. 2017-03-22 - 2017-03-22.
  • Ytterhus, Borgunn; Østvik, Jørn; Gudkova, Tatiana. (2016) Vulnerable and Unequal Childhood: Health - Education - Society. Fusjonseminar for Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU . NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap; Trondheim. 2016-11-10 - 2016-11-11.
  • Østvik, Jørn. (2016) Systematiske litteraturstudier. Statped fagfestival 2016 . Statped; Oslo. 2016-12-01 - 2016-12-01.
  • Østvik, Jørn; Ytterhus, Borgunn; Balandin, Susan. (2016) Gjestende elever i egen klasse - Premisser for utvikling av vennskap blant elever uten funksjonell tale. Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming sin 7. forskningskonferanse . Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming; Trondheim. 2016-05-09 - 2016-05-10.
  • Østvik, Jørn. (2015) Review on Friendship Among Children Using Augmentative and Alternative Communication (AAC). NNDR 13th Research Conference . Nordic Network on Disability Research; Bergen. 2015-05-06 - 2015-05-08.