Julie Feilberg

Associate Professor Department of Language and Literature
+47 73590871
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5510

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Feilberg, Julie; Mjaavatn, Per Egil. (2000) De stille jentene med spesielle behov, får de den hjelpen de trenger?. Bedre Skole. vol. Nr 1.

Books

 • Bagga-Gupta, Sangheeta; Hansen, Aase Lyngvær; Feilberg, Julie. (2017) Identity Revisited and Reimagined. Empirical and Theoretical Contributions on Embodied Communication Across Time and Space. Springer. 2017. ISBN 978-3-319-58056-2.
 • Feilberg, Julie. (1999) "Anvendte og policurelevante aspekter ved resultater fra prosjektet "Verbal interaksjon mellom barn med spesielle behov og deres klassekamerater"". 1999.
 • Feilberg, Julie; Ahlberg, Nora; Andenæs, Ellen; Bostad, Finn; Lea Eik Nes, Nancy; Nordgaard, Torbjørn; Thommassen, Martin; Åm Vatn, Gunhild; Strandhagen, Jan Ola. (1998) Produktivitet 2005. Satsingsområdet Bedrifter i Nettverk State of the art rapport. Kommunikasjon og kultur. 1998. ISBN 82-14-00879-4. STF38 A98607.
 • Tetzchner, Stephen von; Feilberg, Julie; Hagtvet, Bente Eriksen; Martinsen, Harald; Mjaavatn, Per Egil; Simonsen, Hanne Gram; Smith, Lars. (1993) Barns språk. Gyldendal Akademisk. 1993. ISBN 82-417-0247-7.
 • Feilberg, Julie; Hagtvet, Bente Eriksen; Smith, Lars; Martinsen, Harald; Simonsen, Hanne Gram; Mjaavatn, Per Egil; Tetzchner, Stephen von. (1988) Barns språk. Gyldendal Akademisk. 1988. ISBN 82-05-17893-3.

Part of book/report

 • Lægreid, Astrid; Feilberg, Julie. (2009) Using the classification system for institutional profiling : the Norwegian University of Science and technology. Mapping the Higher Education Landscape :.
 • Feilberg, Julie. (2001) "Samarbeid i virtuelle rom. Problembasert læring ved hjelp av IKT". Carsten Jopp (red) IKT og læring i humanistisk perspektiv. Utforsking av ny læringspraksis i høyere utdanning.
 • Feilberg, Julie. (2001) Verbal interaksjon mellom barn med spesielle behov og deres klassekamerater". Rapport til Norges Forskningsråd.
 • Feilberg, Julie; Jopp, Carsten; Jopp, Carsten. (2001) Innledning. Carsten Jopp (red): IKT og læring i humanistisk perspektiv. Utforsking av ny læringspraksis i høyere utdanning.
 • Feilberg, Julie. (1997) Dialogsamspill i et utviklingsperspektiv. Från joller til läsning och skrivning.

Report/dissertation

 • Engvik, Gunnar; Feilberg, Julie; Rossvoll, Anne; Shetelig, Carl Fredrik Lutken; Bøhn, Harald; Cartfjord, Anne Katarina; Hokstad, Leif Martin; Løset, Sveinung; Karlsen, Geir; Paasche, Suzette; Utne, Harris; Gundersen, Ida Bjørklund; Rødne, Gro; Jakobsen, Arild Walter. (2006) Forbedret læringsmiljø for NTNU i tocampusløsningen mot 2020. 2006.
 • Husby, Marit; Feilberg, Julie. (2001) "Å lære å lære i virtuelle samtalerom". 2001. "IKT og læring. Klasserommet som forskningslaboratorium"..
 • Fyhn, Håkon; Kristensen, Kjetil; Hildre, Hans-Petter; Sivertsen, Ole Ivar; Husby, Marit; Feilberg, Julie; Hole, Kyrre. (2001) Produktutvikling i det Virtuelle Rom. 2001. ISBN 82-91917-10-8.
 • Feilberg, Julie. (2000) IKT i læring. "Klasserommet som forskningslaboratorium i produktuvikling. Samarbeid i "virtuelle rom". 2000.
 • Hildre, Hans-Petter; Feilberg, Julie. (2000) IKT i læring. 2000. ISBN 82-91917-09-4.
 • Laukholm, Arne; Ødegaard, Fred Arne; Liberg, Sigmund; Liestøl, Gunnar; Lenschow, Rolf; Langeggen, Dagmar; Fagerjord, Kari; Feilberg, Julie; Ness, Bjørn. (1999) Arbeidsgruppen for digitale læremidler. Rapport for 1998. 1999.
 • Feilberg, Julie; Mjaavatn, Per Egil. (1998) Friendship, communication and inclusion in peer groups: Are the girls with special needs at a disadvantage?. 1998.
 • Underdal, A.; Austgulen, Rigmor; Blegen, K.; Fossan, O.A.; Feilberg, Julie; Hag, K.; Hagen, K.; Kleppe, Jon; Kvaløy, K.; Ramberg, I.; Rolstadås, Asbjørn; Schiefloe, Per Morten. (1995) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) : forslag til framtidig faglig organisasjon : innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 27. april 1995. Universitetsforlaget. 1995. NOU - Norges offentlige utredninger (199).