Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Hauge, Kåre. (2021) Self-study as research: Challenges and Opportunities in Teacher Education. Teacher Education in the 21st Century - Emerging Skills for a Changing World.
 • Hauge, Kåre. (2017) Læreres læring og profesjonsutvikling med Lesson Study som metode. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger.
 • Hauge, Kåre; Svartaas, Gun. (2017) Utfordringer og muligheter ved mangfold og inkludering. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.

Report/dissertation

 • Hauge, Kåre. (2019) Læreres profesjonelle utvikling med Lesson Study som metode i intervensjonsforskning. 2019. ISBN 978-82-326-4076-8.

Others

 • Hauge, Kåre. (2019) A review of teachers professional development - CHAT as the analysis unit. NordicISCAR 2019 . NTNU; Trondheim. 2019-06-18 - 2019-06-20.
 • Hauge, Kåre. (2019) Lærers profesjonelle utvikling i skolen. Forutsetninger og faktorer for utvikling og læring. Samling for praksiskoordinatorer . NTNU; ILU, Kalvskinnet, Trondheim. 2019-06-30 - 2019-06-30.
 • Hauge, Kåre. (2018) Skolebasert kompetanseutvikling / Barnehagebasert kompetanseutvikling. Samarbeid om kompetanseutvikling, skole og barnehage . Dronning Mauds Minne Høyskole (DMMH); Trondheim. 2018-01-19 - 2018-01-19.
 • Hauge, Kåre. (2018) The reseachers role when collaborating with teachers in intervention research. The 5th NAFOL conference . NAFOL; Hamar. 2018-10-22 - 2018-10-24.
 • Hauge, Kåre. (2017) Undervisning / undervisningspraksis - læring - motivasjon mm... Kurs for lærere . Markaplassen skole, Trondheim; Trondheim. 2017-10-24 - 2017-10-24.
 • Hauge, Kåre. (2016) Klasseledelse - hva innebærer dette?. Kurs for lærere . Steinerskolen Rotvoll; Trondheim. 2016-11-03 - 2016-11-10.
 • Hauge, Kåre. (2016) Lesson Study - reflection talks. "how to ensure that reflection talks moves beyond the actual situation and the actual action"?. ECER 2016 . European Educational Research Association; Dublin. 2016-08-22 - 2016-08-26.
 • Hauge, Kåre; Svartaas, Gun. (2016) Skolebasert kompetanseutvikling - utfordringer og muligheter. Den 14. nordiske lærerutdanningskonferansen . NTNU; Rotvoll. 2016-05-10 - 2016-05-13.
 • Hauge, Kåre. (2015) Utvikling av profesjonalitet gjennom samarbeid. FoU i praksis - FoU konferanse . NTNU / DMMH / HIST; DMMH. 2015-04-09 - 2015-04-10.