Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas. (2012) Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget. 2012. ISBN 978-82-450-1126-5.
  • Høyland, Karin; Ribe, Åse. (2009) Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. 2009. ISBN 978-82-90122-40-4.
  • Daatland, Svein Olav; Høyland, Karin. (2008) halvelivet Nye boformer for eldre år. Fagbokforlaget. 2008. ISBN 978-82-450-0787-9.
  • Bjerkreim, Torhild; Høyland, Karin. (2007) Eldre i en brytningstid. Gyldendal Akademisk. 2007. ISBN 978-82-05-33704-6.

Part of book/report

  • Høyland, Karin; Solberg, Silje Strøm. (2014) De gode forbildene: Om bokvalitet i bolig- og institusjonsløsninger for eldre. Boliggjøring av eldreomsorgen?.
  • Høyland, Karin; Hansen, Geir Karsten. (2012) De fysiske omgivelsenes betydning for barnehagens kvalitet. Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø.
  • Krogstad, Atle; Hansen, Geir Karsten; Høyland, Karin; Moser, Thomas. (2012) Rom for barnehage : velkommen inn. Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø.
  • Høyland, Karin. (2007) Boligpolitikk for eldre- mer enn vegger og tak. Eldre i en brytningstid.
  • Høyland, Karin. (2007) GODE BOLIGTILBUD-også når helsa svikter. Eldre i en brytningstid.
  • Høyland, Karin. (2002) Satisfaction ratings and running costs of nursing homes. Culture, Enviromental Action and Sustanability.

Report/dissertation