Irmelin Kjelaas

Associate Professor Department of Teacher Education
+47 41105701
Rotvoll Bygg B, Trondheim

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Eide, Ketil; Kjelaas, Irmelin; Larsgaard, Ann Kristin. (2017) Hjem eller institusjon? Om tvetydigheten i omsorgsarbeid med enslige mindreårige flyktninger bosatt i kommunene. Tidsskrift for velferdsforskning. vol. 20 (4).
  • Kjelaas, Irmelin. (2017) "Ja, da begynner vi rett på, Amir, det som er, er at du har en mamma som døde i 2009, stemmer det?" – Om enslige asylbarns deltakelse i samtaler med miljøarbeidere i barnevernet. Barn. vol. 2-3.
  • Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil. (2017) Vi skal ha fest hver dag. - Om kommunikative utfordringer i omsorgsarbeid med enslige asylbarn. Barn i Norge.
  • Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil. (2015) Barnets stemme i tolkemedierte samtaler. Norges Barnevern.
  • Kjelaas, Irmelin. (2009) "Trollet bodde i vann med fart i" - om stimulering av ord- og begrepskompetanse hos flerspråklige førskolebarn. NOA. Norsk som andrespråk. vol. 25 (2).

Part of book/report

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) Flerspråklighet i skolen. Norsk 5-10: Språkboka.

Report/dissertation

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) «Vi lærer mye, vi kan ha det morsomt, vi kan føle at vi er til nytte. Det er veldig mange positive ting. Vi har jo rett og slett blitt knytta til han». Evalueringsrapport – vennefamilieaktiviteten til Trondheim Røde Kors. 2017.
  • Kjelaas, Irmelin. (2016) Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter. 2016. ISBN 978-82-326-1340-3.