Background and activities

Research:

My overarching research interests are language and power in the context of second/additional language education. 

I have a PhD in applied linguistics from the Institute of Language and Literature at NTNU on interactions between uaccompanied refugee minors and social workers in the child welfare service: 'The participation of the child in institutional talks'https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2381994

For the last six years I have been doing linguistic ethnographic research with newly arrived adolescent students in adult education and upper secondary school in four different projects: Coming of Age in Exilehttps://cage.ku.dk/Language, Integration and Mediahttps://www.ntnu.no/isl/lim, LydrikkLydrik(k) – Forskning – Institutt for lærerutdanning - NTNU, and Experience-based language didactics. I am interested in both policy and practice and have investigated topics such as language curricula, language assessment practices and tools, teachers' and students' experiences and perceptions of language teaching and learning, students' language learner-identities, as well as language pedagogical practice. I am particularly concerned with students' voice and empowerment, and draw on critical sociolinguistic approaches. For the last three years I have been collaborating closely with practising teachers in a project aimed at developing more inclusive, engaging and empowering pedagogical practices. 

I mostly do ethnographic research, but also have experience with discourse analysis, herein interaction analysis.  

I am the leader of the research group 'Linguistic diversity in school and society', https://www.ntnu.no/ilu/spraklig-mangfold-i-skole-og-samfunn, and is a member of the GLOBED, GLOBED – Research – Department of Teacher Education - NTNU and 'Talk in school and education', Samtaler i skole og utdanning – Forskning – Institutt for lærerutdanning - NTNU.    

I supervise three PhD-students: 

 • Tone Holten Kvistad: Group talk in 7. grade - 2017-2022
 • Unni Soltun Andreassen: Literacy in the transition from basic education to upper secondary school for newly arrived students - 2019-2023, https://www.ntnu.no/ansatte/unni.s.andreassen
 • Runa Bannov Bostad: Newly arrived adolescent students in upper secondary school, 2018-2022 Runa Rannov Bostad - NTNU 

   

 

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Kjelaas, Irmelin; Fagerheim, Kristin. (2021) Integrert språk- og fagopplæring for nyankomne andrespråkselever. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215035802.

Part of book/report

 • Kjelaas, Irmelin. (2021) Ordforråd. Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.
 • Kjelaas, Irmelin. (2021) Språkkartlegging. Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7.
 • Kjelaas, Irmelin; Van Ommeren, Rikke. (2021) Innlæreridentitet i møte med skolens diskurser om språk og språkopplæring. Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner.
 • Kjelaas, Irmelin. (2020) Etnografi i norskdidaktiske masterprosjekt. Master i norsk. Metodeboka 2.
 • Kjelaas, Irmelin. (2020) Samtaler med enslige flyktningbarn. Barn på flukt, 2. utg. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
 • Kjelaas, Irmelin; Hansson, Knut Naper. (2020) Skriving og salutogenese: Skriveverksted som “literacy safe house” for enslige mindreårige flyktninger. Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser.

Others

 • Hårstad, Stian; Kjelaas, Irmelin. (2021) Om emojis og lytterspørsmål. Språksnakk, NRK P2 [Radio]. 2021-01-17.
 • Kjelaas, Irmelin. (2020) Læreplan i grunnleggende norsk. Webinar . NAFO; Internett. 2020-10-19 - 2020-10-19.
 • Kjelaas, Irmelin. (2020) Læreplan i grunnleggende norsk - hva, hvordan, hvorfor. Fadag . Språksentert, Oslo kommune; Oslo. 2020-08-11 - 2020-08-11.
 • Andreassen, Unni Soltun; Kjelaas, Irmelin. (2019) Alfabetisering for nyankomne minoritetsungdommer. Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Fløgstad, Guro Nore; Ims, Ingunn Indrebø; Kjelaas, Irmelin. (2019) Dugnadsgruppa "Språklig mangfold i skolen". MONS Møter om norsk språk 18 . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Kjelaas, Irmelin. (2019) Språkarbeid i den flerspråklige barnehagen og skolen. Skrivesenterets jubileumskonferanse . Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning; Stjørdal. 2019-09-20 - 2019-09-20.
 • Kjelaas, Irmelin. (2019) "To feel attacked intellectually". A Critical Sociolinguistic study of Language Assessment in upper secondary school in Norway. International Symposium of Bilingualism . University of Alberta; Edmonton. 2019-06-24 - 2019-06-28.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2019) "Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det." - Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet. NNMF7 2019 ; 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Kjelaas, Irmelin; Åsta, Øvregaard; Ommeren, Rikke van. (2019) LearnNoWYouth – et webbasert norskkurs for ungdom. NORDAND ; København. 2019-05-27 - 2019-05-29.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Kjelaas, Irmelin; Ringrose, Priscilla. (2019) "Mothering" and "othering": Being a teacher of Newly Arrived Adolescent Migrants. NERA 2019 Education in a Globalized World . NERA; Uppsala. 2019-03-05 - 2019-03-08.
 • Ommeren, Rikke van; Kjelaas, Irmelin. (2019) Norskkompetanse som sertifisering ​ Seint ankomne elevers selvforståelse i møte med diskurser om hva det vil si å kunne norsk. Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Hauge, Hans A.; Kjelaas, Irmelin; Eide, Ketil. (2018) Close strangers biding time. How young refugees and teachers make sense of upper secondar school. Nordic Migration Research Conference . University of Linkoping; Norrkoping. 2018-08-16 - 2018-08-17.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Andrespråkslæring i barnehagen. Regjeringens integreringskonferanse . Regjeringen; Oslo. 2018-09-19 - 2018-09-19.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Flerspråklighet og norsk som andrespråk i barnehagen. Undervisningsfilmer - Språkløyper . Skrivesenteret, NTNU og Lesesenteret, UiS; 2018-09-01.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Frokostseminar om fagfornyelsen. Litteraturhuset i Trondheim [Radio]. 2018-12-03.
 • Kjelaas, Irmelin. (2018) Frokostseminar om seint ankomne flyktningungdommer i skolen. Litteraturhuset i Trondheim [Radio]. 2018-10-22.
 • Kjelaas, Irmelin; Nygård, Mari; Ommeren, Rikke van. (2018) Å skape bevissthet om språkets kompleksitet. Om språkverksted som metode i videreutdanning i andrespråkspedagogikk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Ommeren, Rikke van. (2018) "Om nødvendig har slike elever også rett på morsmålsopplæring". En kritisk diskursanalyse av fire læreplaner i språk. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin; Vidarsdottir, Anna; Hauge, Hans Abraham; Eide, Ketil. (2018) «Å føle seg intellektuelt angrepet». En etnografisk undersøkelse av språkkartlegging i videregående opplæring – sosiolingvistiske perspektiver. NOA 2018 ; Oslo. 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) - Vil ikke ha AKP-språk. Forskerforum [Fagblad]. 2017-08-20.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Barns deltakelse i profesjonelle samtaler. Folk først . Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; Steinkjer. 2017-03-15 - 2017-03-16.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Den vanskelige samtalen. Researchers' night . NTNU; NTNU,Gøshaugen. 2017-09-29 - 2017-09-29.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Mot bedre vitende om barns beste. Kronikk av 36 forskere. NRK Oslo [Internett]. 2017-11-15.
 • Kjelaas, Irmelin. (2017) Språkkartlegging - hva, hvorfor, hvordan?. Språkdagen . Fremmedspråksenteret og NTNU; Trondheim. 2017-09-26 - 2017-09-26.
 • Marius Sunde, Tvennereim; Kjelaas, Irmelin. (2017) – Vanskelig å være ung og alene i Norge. Røde Kors-magasinet [Fagblad]. 2017-06-01.
 • Kjelaas, Irmelin; Fugelsnes, Elin. (2016) – Jeg måtte trøste og forklare. Forskningsetikk [Fagblad]. 2016-03-01.
 • Kjelaas, Irmelin; Kvittingen, Ida. (2016) Studie: Skjemaer ødelegger samtalene med asylbarn. NRK Viten [Internett]. 2016-04-22.
 • Kjelaas, Irmelin; Landsverk, Johanne. (2016) Skjematisk einetale. Forskerforum [Fagblad]. 2016-04-06.
 • Kvittingen, Ida; Kjelaas, Irmelin. (2016) Lytter ikke til asylbarna. Forskning.no [Tidsskrift]. 2016-04-21.
 • Kjelaas, Irmelin. (2015) "We have inspection from the County Governor" - the tension between the institutional and the professional voice in encounters between unaccompanied minors and social workers. Forskningskonferanse . European Social Work Research Association; Ljubljana. 2015-04-22 - 2015-04-24.