Irmelin Kjelaas

Associate Professor in Norwegian

Department of Teacher Education
+47 41105701
Kalvskinnet

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Kjelaas, Irmelin. (2020) Samtaler med enslige flyktningbarn. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 9788205406018.

Part of book/report

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) Flerspråklighet i skolen. Norsk 5-10: Språkboka.

Report/dissertation

  • Kjelaas, Irmelin. (2017) «Vi lærer mye, vi kan ha det morsomt, vi kan føle at vi er til nytte. Det er veldig mange positive ting. Vi har jo rett og slett blitt knytta til han». Evalueringsrapport – vennefamilieaktiviteten til Trondheim Røde Kors. 2017.
  • Kjelaas, Irmelin. (2016) Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter. 2016. ISBN 978-82-326-1340-3.