Background and activities

Cand. polit. Klara Rokkones, Program for Teacher Education NTNU. Master in vocational pedagogy with emphasis on vocational didactics development.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian. (2022) Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag. Universitetsforlaget. 2022. ISBN 978-82-15-04925-0.

Part of book/report

 • Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara. (2022) Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i yrkesfagene. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
 • Normann, Dan-Anders; Rokkones, Klara. (2022) Yrkesfaglærere og ungdomsskolelærere i et profesjonelt læringsfellesskap. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
 • Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian. (2022) Forord. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
 • Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian. (2022) Innledning. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
 • Rokkones, Klara. (2020) «Bedriftene har nytte av dem når de er ute, de er ikke bare i veien!» Samarbeid skole og bedrift i yrkesfaglig fordypning. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
 • Landro, Jarle; Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen. (2019) The three-year integrated vocational teacher education program. Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018.
 • Rokkones, Klara. (2017) Kompetanseutvikling på yrkesfag. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
 • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara. (2014) Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.
 • Rokkones, Klara. (2014) "I vekstedet må vi ha stramme regler". Klasseledelse på yrkesfag. Ledelse og læring i skolen.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Rokkones, Klara. (2012) Frå tommestokk til pc: yrkesfaglærarstudentar og skriving. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
 • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Læreres profesjonelle utvikling: En review av forskning om hvordan lærere lærer. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Videreutdanning i RM og TIP: Læreres læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.