Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Lysø, Knut Ole. (2003) Desentralisert IKT-støttet allmennlærerutdanning : erfaringer gjennoom matematikkfaget. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Lysø, Knut Ole; Moen, Marit Larsdatter. (2001) Desentralisert IKT-støttet allmennlærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 85 (6).
 • Lysø, Knut Ole. (1998) Sannsynlighetsregning i lærerutdanningen : noen refleksjoner over innføringsfasen. ?. vol. 9 (3).

Books

 • Lysø, Knut Ole. (2005) Sannsynlighetsregning : en fagdidaktisk innføring. 2005. ISBN 8290898371.
 • Lysø, Knut Ole. (2003) Matematiske sammenhenger : statistikk og sannsynlighetsregning. 2003.
 • Lysø, Knut Ole. (2001) Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære. 2001. ISBN 8290898274.
 • Lysø, Knut Ole; Selvik, Bjørg Kristin. (1999) Matematiske sammenhenger, statistikk og sannsynlighetsregning. 1999. ISBN 8290898207.
 • Lysø, Knut Ole; Selvik, Bjørg Kristin. (1999) Statistikk og sannsynlighetsregning. 1999. ISBN 8290898207.
 • Lysø, Knut Ole. (1995) Innføring i beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk : fagspesifikk etterutdanning i VKI, matematikk. 1995. ISBN 8290898983.
 • Lysø, Knut Ole. (1995) Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære. 1995. ISBN 8290898002.
 • Lysø, Knut Ole. (1994) En innføring i statistiske begreper og sannsynlighetsregning. 1994. ISBN 8290898827.
 • Lysø, Knut Ole. (1994) Sannsynlighetsregning i grunnskolen : noen fagdidaktiske betraktninger. 1994.

Part of book/report

 • Lysø, Knut Ole. (2014) Statistikk og kvantitativ metode. QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2.
 • Hinna, Kristin Ran Choi; Lysø, Knut Ole. (2012) Norske lærerutdannere. Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.
 • Pepin, Birgit; Lysø, Knut Ole; Sikko, Svein Arne. (2012) Student educational experiences at transition from upper secondary to higher education mathematics. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Hinna, Kristin Ran Choi; Lysø, Knut Ole. (2010) TEDS-M - et innspill i forhold til ny lærerutdanning?. FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009.
 • Lysø, Knut Ole. (2009) Å kunne regne i samfunnsfag. Å regne i alle fag.
 • Arnesen, Trond; Cyvin, Jardar; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i grunnskolen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
 • Cyvin, Jardar; Arnesen, Trond; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i lærerutdanningen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
 • Lysø, Knut Ole. (2005) Den problematiske tobarnsfamilien. tangenten, inspirasjonsbok for matematikklærere.