Background and activities

MA in Scandinavian linguistics 1996 (thesis on Norwegian small clauses). Ph.d. ("Dr. Art.") in linguistics in 2002 (thesis: "Norwegian Modals"). Professor in Scandinavian linguistics since 2008. Professor II at Østfold University College since 2017. Elected member of the board of directors NTNU (2013 - 2017 & 2017 - 2021).

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

 • Eide, Kristin Melum. (2021) “Have-less perfects” in Norwegian: an Old Norse heritage. The perfect volume: Papers on the perfect.
 • Eide, Kristin Melum; Fryd, Marc. (2021) The perfect volume: Papers on the perfect. The perfect volume: Papers on the perfect.
 • Eide, Kristin Melum; Fryd, Marc. (2021) The perfect volume: Papers on the perfect. John Benjamins Publishing Company. 2021. ISBN 978-90-272-0860-6. Studies in Language Companion Series (217).

2020

2019

 • Bousquette, Joshua; Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein; Putnam, Mike. (2019) Competition at the left-edge: Left-dislocation vs. V2 in heritage varieties of Germanic. WORKSHOP ON IMMIGRANT LANGUAGES IN THE AMERICAS . Høgskolen i Østfold; Halden. 2019-10-10 - 2019-10-12.
 • Brøseth, Heidi; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2019) Språket som system: Norsk språkstruktur. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-2166-0.
 • Eide, Kristin Melum. (2019) Convergence and Hybrid Rules: Verb Movement in Heritage Norwegian of the American Midwest. Selected Proceedings of the 9th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 9).
 • Eide, Kristin Melum. (2019) Språket som kognitivt, biologisk betinget fenomen. Språket som system: Norsk språkstruktur.
 • Eide, Kristin Melum. (2019) Syntactic registers and language change – and the role of variation in input. Workshop: Register and dialect variation in the individual . AcqVA forskningsgruppe NTNU/UiT; Trondheim. 2019-10-28 - 2019-10-28.
 • Eide, Kristin Melum. (2019) Syntaks: Formanalyse under leddnivå. Språket som system: Norsk språkstruktur.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2019) Bruk av korpus i studiet av språkendring i amerikanorsk. Møte om norsk språk (MONS) . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2019) Individuell variasjon i et tospråklig samfunn: Inputdata og forklaringsmodell. Møte om norsk språk (MONS) . NTNU; Trondheim. 2019-11-27 - 2019-11-29.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2019) Norsk som andrespråk. Språket som system: Norsk språkstruktur.
 • Hjelde, Arnstein; Eide, Kristin Melum. (2019) Intergenerational Transmission of Norwegian as a Heritage Language. International Symposium on Bilingualism 12 . University of Alberta; Edmonton. 2019-06-23 - 2019-06-28.
 • Jenstad, Tor Erik; Eide, Kristin Melum. (2019) Dialektale demonstrativer i "herre korpusan". Avslutningsseminar LIA . LIA-prosjektet; 2019-11-27.

2018

 • Eide, Kristin Melum. (2018) Akademisk skriving og publisering. Skriveseminar på Laolmen . Høgskolen i Østfold; Strømstad. 2018-05-28 - 2018-05-31.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) "Det er en annen puls på landet.". Lev Landlig [Tidsskrift]. 2018-02-01.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Ensomhet, en privatsak?. Studentarrangement om psykisk helse . Studentprosjektet "En psykt vanlig uke"; Gløshaugen. 2018-04-18 - 2018-04-18.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Er ensomhet en privatsak?. Samfundsmøte . Samfundets debattkomite; Samfundet, Trondheim. 2018-01-13 - 2018-01-13.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Hokuspokusfokus i hamsterhjulet. Forskerforum [Tidsskrift]. 2018-04-01.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Om NTNUs vennepris og ensomme studenter. Norgesglasset, P1 [Radio]. 2018-06-02.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Om kunnskap og produksjon i språktilegnelse. Seminar om flerspråklighet . Høgskolen i Østfold; Halden. 2018-04-21 - 2018-04-21.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Om skriving og publisering. Personalseminar for lærerutdanninga HiØ . Høgskolen i Østfold; Tanumshede. 2018-08-10 - 2018-08-10.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Om store og små revolusjoner i språkvitenskapen. Årbok 2017 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Overlap, convergence and hybrid rules in a heritage language. Wila 9 Ninth workshop on immigrant languages in the Americas . University of Wisconsin; Eau Claire, Wisconsin. 2018-10-25 - 2018-10-27.
 • Eide, Kristin Melum. (2018) Tilegnelse av verbale kategorier. Seminar om flerspråklighet . Høgskolen i Østfold; Halden. 2018-04-22 - 2018-04-22.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2018) Norwegian bilinguals in America and their language change: real, apparent, attrition?. •The Ninth Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas . University of Wisconsin; Eau Claire. 2018-10-25 - 2018-10-28.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2018) Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk. Maal og Minne.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold. (2018) Presenstasjon av boka Fosenmåla. Dialektkveld i Åfjord, Åset skole . Åfjord historielag; Åfjord. 2018-04-24 - 2018-04-24.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2018) From properties to predicates; from projections to propositions. Syntax workshop: Predication in relation to propositions and properties . Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sci; Budapest. 2018-04-10 - 2018-04-14.
 • Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold; Eide, Kristin Melum. (2018) Presentasjon av boka "Fosenmåla". Dialektkveld . Åfjord Historielag; Åfjord. 2018-04-24.

2017

 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2017) Effects of Formal Instruction in Adult Language Acquisition. AcqVA retreat . AcqVA; Tromsø. 2017-12-04 - 2017-12-05.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2017) Finitthet i norsk som andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk . Vaasa Universitet; Vaasa. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Chasing the overlap: Heritage language, multiple grammars, selection and convergence. GLOW 40, Workshop III: Heritage Language Knowledge and Acquisition . University of Leiden; Leiden. 2017-03-14 - 2017-03-17.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Counterfactual Present Perfects. Aorists and Perfects. Synchronic and diachronic perspectives..
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Hva kan grammatikkforskninga gi lektorstudentene — og hva kan lektorstudentene gi grammatikkforskninga?. Oppstartseminar for Masterstudium i norsk: MANO . Lærerutdanninga Høgskolen i Østfold; Halden. 2017-08-09 - 2017-10-10.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Modality in Norwegian. Indo-Norwegian Syntax workshop . NTNU; Trondheim. 2017-09-11 - 2017-09-12.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) OM FOSENMÅLA. Foredrag for Bjugn Rotary . Bjugn Rotary; Bjugn. 2017-04-03 - 2017-04-03.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Om boka "Norsk andrespråkssyntaks". Norsk som andrespråk – Trondheim og Beograd . ISL, NTNU; Trondheim. 2017-10-24 - 2017-10-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Om finittkategorien i naturlige språk. Seminar om finitthet . Høgskolen i Østfold; Halden. 2017-02-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Om store og små revolusjoner i språkvitenskapen. Det kongelige norske vitenskabers selskabs akademi . DKNVS; Trondheim. 2017-03-27 - 2017-03-27.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) On finiteness in natural languages. PhD seminar University of Delhi . University of Delhi; Delhi. 2017-02-22 - 2017-02-22.
 • Eide, Kristin Melum. (2017) Teaching the grammar of Norwegian interlanguages. Workshop on grammar in the classroom . India-Norway collaboration Program, University of Delhi; Delhi. 2017-02-20 - 2017-02-21.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate; Brøseth, Heidi. (2017) En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere!. Universitetsavisa.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2017) Topikalisering og ulike typar V2 i Amerika-norsk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk . Vaasa Universitet; Vaasa. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2017) Verbflytting i Amerika-norsk. Forskerseminar i språkvitenskap . Høgskolen i Østfold; Halden. 2017-02-15.
 • Eide, Kristin Melum; Høyem, Inghild Flaate. (2017) German vs. Norwegian adjunct small clauses headed by als/som. Comparative Germanic Syntax Workshop . NTNU; Trondheim. 2017-09-13 - 2017-09-15.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Dalen, Arnold; Stemshaug, Ola. (2017) Fosenmåla. Museumsforlaget AS. 2017. ISBN 978 8283050547.
 • Eide, Kristin Melum; Jenstad, Tor Erik; Øwre, Magnhild. (2017) Om boka Fosenmåla. I God ettermiddag, Trøndelag!. NRK P1 [Radio]. 2017-12-06.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2017) Verb placement variation as a sociolinguistic variable? Norwegian verb second in three different contact situations. Iclave 9: Ninth International Conference on Language Variation in Europe . University of Malaga; Malaga. 2017-06-05 - 2017-06-07.
 • Emilsen, Linda Evenstad; Eide, Kristin Melum. (2017) Tilegnelse av kongruens i norsk som tidlig andrespråk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk . Vaasa Universitet; Vaasa. 2017-06-07 - 2017-06-09.

2016

 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2016) Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition. Indo-Norwegian Syntax Workshop . ISL, NTNU; Trondheim. 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Counterfactual present perfects. AUX-symposium . Københavns universitet; Bernstorff slott, København. 2016-06-10 - 2016-06-11.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Dialekt eller bokmål? Om språksituasjonen for innvandrere i Norge. Språkkafe for innvandrere . Bjugn frivillighetssentral; Bjugn folkebibliotek, Botngård. 2016-11-29 - 2016-11-29.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages. John Benjamins Publishing Company. 2016. ISBN 978 90 272 5714 7. Linguistik Aktuell (231).
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Finiteness, inflection, and the syntax your morphology can afford. Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Introduction. Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Modal bruk av (presens) perfektum i skandinavisk: nye takter?. GRAMINO: Grammatik i Norden . Göteborgs universitet; Göteborg. 2016-05-10 - 2016-05-11.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Modal perfects. Structure, meaning, and variation: A workshop in honor of Tor A. Åfarli . ISL, NTNU; Trondheim. 2016-03-10 - 2016-03-10.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) ON English-Scandinavian language contact. Foredrag på Universitetet i Patras . Universitetet i Patras; Patras. 2016-11-15 - 2016-11-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) On finiteness. What is it, and what is it for?. Forelesning ved Universitetet i Patras . Universitetet i Patras; Patras. 2016-11-14 - 2016-11-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Språkutvikling: arv og miljø. Gjesteforelesning . Høgskolen i Østfold; Halden. 2016-01-14 - 2016-01-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2016) Universalgrammatikken: Om språkinstinktet hos mennesket. Researcher´s night . NTNU; Trondheim. 2016-09-23 - 2016-09-23.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2016) Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk . NTNU; Trodnheim. 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Eide, Kristin Melum; Fryd, Marc. (2016) Have-less infinitive perfects in Scandinavian and English. Chronos 12, International Conference on Actionality, Tense, Aspect and Modality/Evidentiality . Université de Caen/Crisco Research Centre; Caen. 2016-06-15 - 2016-06-17.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2016) Intergenerational changes in Norwegian heritage language of the American Midwest. Workshop on Heritage Language Acquisition . UiT Norges arktiske universitet/NTNU Research group AcqVA; Tromsø. 2016-09-19 - 2016-09-20.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2016) Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt. FoU-seminar for faggruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning . Høgskolen i Østfold; Høgskolen i Østfold. 2016-01-14 - 2016-01-14.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2016) Tre typer V2 i Amerikanorsk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk NOA7 . ISL, NTNU; Trondheim. 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Jin, Fufen; Eide, Kristin Melum. (2016) Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a Mandarin-Norwegian bilingual’s acquisition of finiteness and V2 in Norwegian. Finiteness Matters. On finiteness-related phenomena in natural languages.

2015

 • Eide, Kristin Melum. (2015) En karriere i akademia: Ett eksempel. Karrieredagen NTNU Dragvoll . Karrieredagen NTNU (studentsammenslutning); Trondheim. 2015-02-03 - 2015-02-03.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Innledning. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Modal bruk av (presens) perfektum i norsk: nye takter?. Møte om norsk språk 16 . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag. 2015. ISBN 978-82-7099-818-0.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) The nature and origin of language. By Denis Bouchard (studies in the evolution of language 18). Review. Language. vol. 91 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Tilegnelse av verbale kategorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum. (2015) Universalgrammatikken: Forskjellen på mennesker og alle andre dyr. Reseacher's night NTNU . NTNU; Trondheim. 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2015) Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Jin, Fufen. (2015) Nyere andrespråksteorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Borrowing modal elements into American Norwegian: The case of suppose(d). Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) «E jifta norsker»: Om strukturell forenkling i Amerika-norsk. Møte om norsk språk 16 . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2015-11-25 - 2015-11-27.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence. WILA 6 6th Workshop on Immigrant Langauges in the Americas . Uppsala universitet; Uppsala. 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest. Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2015) Verbplassering i Amerika-norsk. Fagdag om Amerika-norsk . NTNU; Trondheim. 2015-03-27 - 2015-03-27.
 • Eide, Kristin Melum; Jin, Fufen. (2015) Tilegnelse av nominale kategorier. Norsk andrespråkssyntaks.
 • Gynnild, Vidar; Eide, Kristin Melum. (2015) "Å framføre et velformulert resonnement" Krav til språkføring og fremstilling i BA nordisk språk og litteratur. UNIPED. vol. 38 (3).
 • Sunde, Anne Mette; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Ommeren, Rikke van; Ringstad, Tina Louise; Eide, Kristin Melum; Landgraff, Espen Utne. (2015) "Vet du hvor mange språk du kan?". Researchers' Night . NTNU; Realfagsbygget, NTNU Gløshaugen. 2015-09-25 - 2015-09-25.

2014

 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Eide, Kristin Melum. (2014) Finittkategorien og språktilegnelse. «Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap» . Universitetet i Bergen; Bergen. 2014-01-09 - 2014-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2014) Om finittkategorien i tilegnelsen av norsk. Dugnadsgruppe på Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-07 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro. (2014) Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Eide, Kristin Melum; Emilsen, Linda Evenstad; Ringstad, Tina Louise. (2014) Humaniora har egenverdi. Under dusken [Avis]. 2014-05-04.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2014) Strukturell reduksjon i arvespråk:forenkling eller konvergens?. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk . Universitetet i Stavanger; Sola. 2014-11-06 - 2014-11-07.
 • Lohndal, Terje; Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders; Mæhlum, Brit Kirsten. (2014) Finnes det lette og vanskelige språk?. Researchers' Night 2014 . NTNU; Trondheim. 2014-09-26 - 2014-09-26.

2013

 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology. Societas Linguistica Europaea . University of Split; Slit. 2013-09-18 - 2013-09-21.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum. (2013) Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology. 25th Scandinavian Conference of Linguistics . University of Iceland; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) En språkmaskin i hjernen: Mennesket og universalgrammatikken. Foredrag for videregåendeelever på campusbesøk . NTNU, HF-fakultetet; Trondheim. 2013-02-07 - 2013-02-07.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Finittkategoriens kritiske karakter i norsk som andrespråk. Introduksjon ved Kristin Melum Eide. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Germanic tense is compositional: a view from Norwegian. How categorical are categories? TRAIT workshop, university of Wroclaw . Research Group TRAIT, university of Wroclaw; University of Wrocław. 2013-01-07 - 2013-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2013) Hvorfor endrer vi dialekten vår når vi flytter, og hvorfor får vi kjeft for det?. Foredrag for kulturutvalget på Lillehammer . Kulturutvalget på Lillehammer; Lillehammer. 2013-04-11 - 2013-04-11.
 • Eide, Kristin Melum; Aa, Leiv Inge; Åfarli, Tor Anders. (2013) Nokre mytar er fort avkledde: partisipp i dialektkorpuset. Dialektseminar 2013 . ScanDiaSyn/NorDiaSyn (Tekstlab., ILN, Universitetet i Oslo); Universitetet i Oslo. 2013-01-10 - 2013-01-11.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Features Affecting Topicalization: Norwegian Varieties in the American Midwest. 4th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas ; Reykjavik. 2013-09-19 - 2013-09-21.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Language contact and verb second in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. Parallel grammars and multilingualism . NTNU; Trondheim. 2013-10-16 - 2013-10-18.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Topikalisering og V2 i Amerika-norsk. Mons 15 ; Universitetet i Oslo. 2013-11-21 - 2013-11-23.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) V2and verb morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest. iCLAVE 7 . Høgskolen i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2013-06-25 - 2013-06-28.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2013) Verb movement and finiteness in Norwegian varieties of the American Midwest. Tromsø International Conference on Language Diversity ; Tromsø. 2013-11-06 - 2013-11-08.
 • Hjelde, Arnstein; Eide, Kristin Melum. (2013) V2 and non-V2 in Norwegian varieties spoken in the American Midwest. The 25th Scandinavian Conference of Linguistics (25-SCL) ; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-15.
 • Lohndal, Terje; Eide, Kristin Melum; Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor A; Riksem, Brita Ramsevik. (2013) Grammatikk og flerspråklighet. Researchers' Night 2013 . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.

2012

 • Eide, Kristin Melum. (2012) Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet. HumStart . HF, NTNU; NTNU. 2012-08-16 - 2012-08-16.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Om tempus og aspekt i norsk. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) On topics and the Wackernagel position in Norwegian. Grammatikseminarium, Språk- och litteraturcentrum . Lunds Universitet; Lund. 2012-05-03 - 2012-05-03.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) The Ghost of the Old Norse Subjunctive: Konjunktiv forkledd som supinum. N’CLAV Grand Meeting 2012 . Nordic Collaboration on Language Variation; Lysebu. 2012-08-13 - 2012-08-16.
 • Eide, Kristin Melum. (2012) Universalgrammatikken: Forskjellen på folk og alle andre dyr. Foredrag for Trondheim kommune, enhet for voksenopplæring . Forskningsdagene 2012: Forsker til lunsj; EVO, Trondheim. 2012-09-20 - 2012-09-20.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2012) Verb second in the Norwegian varieties spoken in the American Midwest. The Third Workshop on Immigrant Languages in America . Penn State University; Penn State University, State College. 2012-09-27 - 2012-09-29.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2012) "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 30 (2).

2011

 • Eide, Kristin Melum. (2011) Did we break English?. N’CLAV – GRAND MEETING 2011 . Universitetet i Göteborg; Gottskär. 2011-08-22 - 2011-08-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) ”Drøfting vil si å diskutere med seg selv”. Om å finne sin egen stemme i akademia. Seminar for PhD-studenter . Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunn UiT; Universitetet i tromsø. 2011-04-28 - 2011-04-29.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Grammatikk på (og i) hjernen. Campusbesøk for videregåendeelever . NTNU, HF-fakultetet; NTNU. 2011-01-19 - 2011-01-19.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Modals and the Present Perfect. In the Mood for Mood.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Norwegian (non-V2) declaratives, resumptive elements, and the Wackernagel position. Nordic Journal of Linguistics. vol. 34 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Om drøfting: Introduksjon til humanioras kjernevirksomhet. HumStart . NTNU, HF-fakultetet; NTNU. 2011-08-18 - 2011-08-18.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Om tempus, aspekt og modus i norsk. Det 14de Møte om Norsk Språk (MONS 14) . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) On mood and modality in Norwegian. Workshop on Modality in Germanic Languages . Volker Gast, Ekkehardt König,; Friedrich-Schiller-University Jena. 2011-10-14 - 2011-10-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2011) The Ghost of the Old Norse Subjunctive: the Norwegian Subjunctive Participle. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik. vol. 52 (3).
 • Eide, Kristin Melum. (2011) Universalgrammatikken og norske setninger. Gjesteforelesning på Fosen videregående skole . Fosen videregående skole; Bjugn. 2011-02-17 - 2011-02-17.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2011) On modality in immigrant language: The case of spu:st in spoken Norwegian in the Midwest. Second Workshop on Immigrant Languages in America ; Fefor. 2011-09-21 - 2011-09-24.
 • Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein. (2011) Vi va spost te å lær ængelskt, da veit du! Om modalitet i amerikanorsk. Mons 14 . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-26.
 • Eide, Kristin Melum; Jin, Fufen. (2011) Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a bilingual's acquisition of finiteness and V2 in Norwegian. Eigth International Symposium on Bilingualism ISB8 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2011-06-15 - 2011-06-18.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2011) Norwegian main clause declaratives: variation within and across grammars. Linguistic Universals and Language Variation.
 • Høyem, Inghild Flaate; Eide, Kristin Melum; Takamine, Kaori. (2011) Adverbielle småsetninger i norsk, tysk og japansk. Møte Om Norsk Språk (MONS 14) . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-26.

2010

 • Eide, Kristin Melum. (2010) Finiteness is a Primitive. Finiteness Fest: Workshop on Finiteness . Kristin Melum Eide, NTNU; NTNU, Trondheim. 2010-05-06 - 2010-05-07.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Finittkategorien i germanske språk. Gjesteforelesning Umeå Universitet . Mikael Vinka; Umeå. 2010-12-06 - 2010-12-06.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) How (and why?) English is different: On finiteness and V2. Gjesteforelesning ISWOC Universitetet i Oslo . Universitetet i Oslo; Oslo. 2010-11-26 - 2010-11-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Implementering av kvalifikasjonsrammeverket. Erfaringer fra et pilotprosjekt på Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. NTNU-samling om kvalifikasjonsrammeverket . NTNU; Kvilhaugen gård, Trondheim. 2010-01-08 - 2010-01-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Mood in Norwegian. Studies in Language Companion Series. vol. 120.
 • Eide, Kristin Melum. (2010) Om kvalifikasjonsrammeverket (KRaV). Erfaringer fra et pilotprosjekt. Fagdag om kvalifikasjonsrammeverket . Høgskolen i Volda; Volda. 2010-08-12 - 2010-08-12.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2010) Norwegian is a V3 language. 32. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), . Die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft; Humboldt-Universität zu Berlin. 2010-02-23 - 2010-02-26.
 • Jin, Fufen; Eide, Kristin Melum. (2010) Contradictory parameter settings in one mind: A case study of a Mandarin-Norwegian bilingual’s acquisition of finiteness and V2 in Norwegian. Finiteness Fest ; NTNU Trondheim. 2010-05-06 - 2010-05-07.
 • Jin, Fufen; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2010) Pro-drop in Mandarin-Norwegian Bilinguals. Chinese Matters: From Grammar to First and Second Language Acquisition.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2010) Syntactic structures as sociolinguistic variables: Norwegian main clause declaratives. Grammatical contact and change – grammatical structure encounters the fluidity of language (GSFL 2010) . NTNU; Trondheim. 2010-09-22 - 2010-09-25.

2009

 • Borthen, Kaja; Eide, Kristin Melum. (2009) Vi analyserer setningsapposisjoner, noe du absolutt bør få med deg. MONS 13 . NTNU; Trondheim. 2009-11-26 - 2009-11-28.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Altering the English verb phrase: The disappearing finiteness distinction. The Third International Conference on the Linguistics of Contemporary English (ICLCE3) . School of advanced study; University of London. 2009-07-15 - 2009-07-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Finiteness: The haves and the have-nots. Advances in Comparative Germanic Syntax.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Language contact and L2 effects: The disappearing finiteness distinction in English. International workshop on Language contact and linguistic outcomes . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2009-06-19 - 2009-06-19.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Norsk er ikke så V2. Språkteigen, NRK P1 [Radio]. 2009-06-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Om trøndersk grammatikk. Språkteigen, NRK P1 [Radio]. 2009-04-19.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) Tense, finiteness and the survive principle: Temporal chains in a crash-proof grammar. Towards a Derivational Syntax: Survive-minimalism.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?. Workshop on Language change: Grammaticalization and beyond (LCGB) . Universitetet i Ulster; Belfast. 2009-04-24 - 2009-04-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2009) The disappearing finiteness distinction in English: An L2 effect?. Invitert gjesteforelesning Sonderforschungsbereich Merhrsprachigke . Universität Hamburg; Hamburg. 2009-04-02 - 2009-04-02.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2009) Norsk er et V3 språk. MONS 13 - Møte om norsk språk . NTNU; Trondheim. 2009-11-26 - 2009-11-28.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2009) Norsk er et V3-språk. MONS13, Det trettende møte om norsk språk . NTNU og Hist; Trondheim. 2009-11-26 - 2009-11-26.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2009) Norwegian is a V3 language. ICLAVE 5, The 5th International Conference on Language Variation in Europe . Københavns universitet; København. 2009-06-25 - 2009-06-25.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2009) Norwegian is a V3 language. ICLaVE #5 . Københavns universitet; København. 2009-06-25 - 2009-06-27.

2008

 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford. 23rd Scandinavian Conference of Linguistics . Universitetet i Uppsala; Uppsala. 2008-10-01 - 2008-10-03.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness and inflection: The syntax your morphology can afford. 9th ESSE conference . Universitetet i Århus; Århus. 2008-08-22 - 2008-08-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finiteness in Norwegian, English, ... and Chinese?. Comparative Grammar and Language Acquisition in the Age of Globalization: Norwegian and Chinese.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Finittkategorien i skandinavisk versus engelsk. Grammatisk seminarium . Nordiska Insitutionen, Lunds universitet; Lund. 2008-02-28 - 2008-02-28.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Norwegian is a V3 language, and expletives are ("V2") particles. NORMS Workshop on expletives . Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax; Helsinki. 2008-05-29 - 2008-05-30.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Prinsipp- og Parameterteori og intraindividuell syntaktisk variasjon. Språkvitenskapelig seminar . Seksjonen for lingvistske fag, UiO; Oslo. 2008-11-12 - 2008-11-12.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) The distribution of finiteness in some Germanic languages and dialects. Typology and Nordic dialect variation . Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax; Helsinki. 2008-06-05 - 2008-06-06.
 • Eide, Kristin Melum. (2008) Å være språkforsker. Karrieredagen, Institutt for nordistikk og liltteraturvitenskap . Fagutvalget og linjeforeninga; NTNU. 2008-03-07 - 2008-03-07.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2008) Intraspeaker variation: An integrated approach. Methods in Dialectology . Universitetet i leeds; Leeds. 2008-08-04 - 2008-08-08.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Dialect syntax and parallel grammars: A challenge to generative frameworks?. Language learning in the time of globalization ; NTNU, Trondheim. 2008-12-17 - 2008-12-18.
 • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Ellipsens syntaktiske struktur. Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2008) Intraspeaker variation: An integrated approach. Methods in Dialectology XIII . Leeds university; Leeds. 2008-08-04 - 2008-08-08.

2007

 • Eide, Kristin Melum. (2007) Finiteness. ScanDiaSyn Grand Meeting . NORMS; Mývatn. 2007-08-16 - 2007-08-20.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) Finiteness. The haves and the have-nots. 22nd Comparative Germanic Syntax Workshop . Universitetet i Stuttgart; Universitetet i Stuttgart. 2007-06-08 - 2007-06-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) Norsk er mye fin(ittere) enn engelsk. MONS12 Møte om norsk språk . Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2007-11-22 - 2007-11-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) Norsk og svensk er mye mer finitt enn engelsk!. Seminar . Svenska språket, Göteborgs universitet; Göteborg. 2007-12-08 - 2007-12-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) On Finiteness. 1st Chinosat Workshop . INL, NTNU; Trondheim. 2007-04-23 - 2007-04-24.
 • Eide, Kristin Melum. (2007) The FINISLA network. Opening and overview. 1st FINISLA workshop . INL, NTNU; Trondheim. 2007-04-24 - 2007-04-25.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Om verbplassering og så-konstruksjonen i to språkmøter. NOA - Norsk som andrespråk.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) The Decline of V2 in Mainland Scandinavian?. ICLAVE4 . Universtitetet på Kypros; Nicosia. 2007-06-17 - 2007-06-19.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Universal Bilingualism – The Missing Link between Sociolinguists and Generativists?. Nordic Language Variation Network Workshop . CASTL; Tromsø. 2007-04-18 - 2007-04-20.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2007) Universal Bilingualism as a Solution to Variation. Dialogue between paradigms, symposium og PhD kurs . Nordic Language Variation Network; Schæffergården, København. 2007-10-12 - 2007-10-15.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2007) Flerspråklighet - en utfordring for det generative rammeverket? - Om dialektsyntaks og parallelle grammatikker. Nordisk Dialektologi og Sociolingvistik.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2007) Decline of V2 in Mainland Scandinavian?. IClaVE4 (International Conference on Language Variation in Europe) ; Nicosia, Kypros. 2007-06-17 - 2007-06-19.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2007) On verb second and the så-construction in two Mainland Scandinavian contact situations. Nordlyd. vol. 34 (3).
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2007) Universal bilingualism - the missing link between between sociolinguistics and generativists?. Nordic language variation network - preporatory meeting ; Tromsø. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2007) Universal bilingualism - the solution language variation. Dialogues between paradigmes ; København. 2007-10-12 - 2007-10-14.

2006

 • Eide, Kristin Melum. (2006) Finiteness and the subject. Innlegg på Workshop on Variation . Språkmøter/NORMS/VISSP; Trondheim. 2006-08-05 - 2006-08-06.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Finiteness: The haves and the have-nots. Annual Meeting for the Linguistics Association of Great Britain . Universitetet of Newcastle upon Tyne; Newcastle upon Tyne. 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Modals and the Present Perfect. The 7th Chronos Conference . Universitetet i Antwerpen; Antwerpen. 2006-09-10 - 2006-09-20.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Norwegian Modals. Mouton de Gruyter. 2006. ISBN 978-3-11-017996-5.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) On Finiteness. Grammatikkseminar ved Lunds universitet . Engelska Institutionen; Lunds universitet. 2006-05-31 - 2006-05-31.
 • Eide, Kristin Melum. (2006) Tense and finiteness in Norwegian L2: Three different explanations. Workshop on Language Acquisition på 22. Scandinavian Conference of Linguistics . Universitetet i Ålborg; Ålborg. 2006-06-19 - 2006-06-22.
 • Eide, Kristin Melum; Sollid, Hilde. (2006) On Norwegian L2: Verb second, transfer and the ”Underspecified CP” hypothesis. Innlegg på Workshop on Language Acquisition, 22. Scandinavian Conference of Linguistics . Universitetet i Ålborg; Ålborg. 2006-06-19 - 2006-06-22.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2006) Dialekter og parametrisering. 8. nordiske dialektologkonference . Peter Skautrup Centeret for Jysk Dialektforskning; Arhus Universitet, Århus. 2006-08-15 - 2006-08-18.
 • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2006) Ellipse og syntaktisk struktur. Oslomålet - et seminar med forskning fra NoTa-korpuset . Tekstlaboratoriet, INL; Oslo. 2006-11-23 - 2006-11-24.
 • Sollid, Hilde; Eide, Kristin Melum. (2006) On Norwegian L2: Verb second, transfer and the ?Underspecified CP? hypothesis. 22th Scandinavian Conference of Linguistics ; Aalborg, Danmark. 2006-06-19 - 2006-06-21.

2005

 • Eide, Kristin Melum. (2005) Argumentstrukturen til norske modalverb. MONS11 (Det 11. møte om norsk språk) . Universitetet I Bergen; bergen. 2005-11-24 - 2005-11-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2005) Norske modalverb. Mestermøte i Modalitet . Universitetet i Bergen; Bergen. 2005-11-08 - 2005-11-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2005) Norwegian Modals. 21st Scandinavian Conference on Linguistics . NTNU; Trondheim. 2005-06-01 - 2005-06-04.
 • Eide, Kristin Melum. (2005) Verb og subjekt i norsk som andrespråk. Den 7. konferansen som Nordens Språk som andrespråk . Universitetet i Bergen; Bergen. 2005-11-09 - 2005-11-11.

2004

 • Eide, Kristin Melum. (2004) Second Language Creation:Verbs and subjects in foreign speakers� varieties of Norwegian. Språkkontakt og språkendring . Språkmøterprosjektet; NTNU. 2004-05-06 - 2004-05-07.
 • Eide, Kristin Melum. (2004) Tense. the 20th Scandinavian Conference of Linguistics . Nordic Assosiation of Linguists; Helsinki. 2004-01-07 - 2004-01-09.
 • Eide, Kristin Melum. (2004) Verb og subjekt i norsk som andrespråk. NOA1, Den første konferansen for norsk som andrespråk . HS i Hedmarks gruppe for studier av språk- og kulturmøter; Hamar. 2004-11-18 - 2004-11-19.
 • Eide, Kristin Melum. (2004) Om tempus i norsk. Tverrfaglig seminar: Språkteknologiske ressurser v. NTNU . Inst. for datateknikk/inst. for teleteknikk; NTNU. 2004-02-13 - 2004-02-13.

2003

 • Eide, Kristin Melum. (2003) Dialektspesifikke modalkonstruksjoner. Dugnadsgruppa Syntaktisk variasjon i nordiske målføre, MONS 10 (Det 10. møte om norsk språk) . [Mangler data]; Høyskolen i Agder, Kristiansand. 2003-11-21.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Et komposisjonelt tempussystem. MONS 10 (Det 10. Møte om norsk språk) . [Mangler data]; Høyskolen i Agder, Kristiansand. 2003-11-22.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Modals and Tense. Konstanz Arbeitspapiere des Fachbereits Sprachwissenschaft. vol. 114.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Setningskomplementer og Tempus. Nordisk workshop om setnings-komplementering . [Mangler data]; Oslo. 2003-09-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Tempus � komposisjonalitet og parametrisering. [Mangler data] . Språkvetenskaplega seksjonen, Lunds Universitet; Lund. 2003-11-13.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Universal and non-universal properties of tense. CASTL Kick-off Conference . [Mangler data]; Tromsø. 2003-10-05.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (2003) Multifunctional Structures in Norwegian and German. Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) . [Mangler data]; München. 2003-02-28.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (2003) Non-verbal copulas in German and Norwegian. Joint Meeting of the Forum for Germanic Language Studies and the Society for Germanic Linguistics . [Mangler data]; London. 2003-01-05.
 • Flaate, Inghild; Eide, Kristin Melum. (2003) Multifunctional Structures in Norwegian and German. 26. Jahrestagung, Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft: Workshop on Form and Function of Sentence Types, Universität München . [Mangler data]; München. 2003-02-28.
 • Flaate, Inghild; Eide, Kristin Melum. (2003) Non-verbal Copulas in German and Norwegian. Joint Meeting of the Forum for Germanic Language Studies and the Society for Germanic Linguistics . [Mangler data]; London. 2003-01-04.
 • Åfarli, Tor Anders; Nilsen, Randi Alice; Eide, Kristin Melum. (2003) Norsk grammatikk som studiefag ved universitetet: ei ny lærebok i norsk syntaks. Faglig-predagogisk dag . [Mangler data]; NTNU, Trondheim. 2003-11-28.
 • Eide, Kristin Melum. (2003) Norwegian Modals. Gjesteforelesning . Engelska Institutionen, Lunds Universitet; Lund. 2003-04-08.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2003) Norsk generativ syntaks. Novus Forlag. 2003. ISBN 82-7099-372-7.

2002

 • Eide, Kristin Melum. (2002) Adjunction Sites for Negation in Norwegian: Modals and Negation. Nordic Journal of Linguistics. vol. 25 (2).
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals and Tense. Sinn und Bedeutung 7 . [Mangler data]; Universitetet i Konstanz. 2002-10-05.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals and Tense. The Fifth Chronos Colloquium . [Mangler data]; Groningen, Nederland. 2002-06-21.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals and Tense. Conference on (Preferably)Non-Lexical Semantics . [Mangler data]; Universitet Paris 7. 2002-06-14.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Modals, Theta-roles and Subject Scope. The 19th Scandinavian Conference of Linguistics . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø. 2002-01-12.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Mye moro med modalverb. MONS 9 - Utvalde artikler fra det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Norwegian Modals. 2002. ISBN 82-471-5108-1.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Tanker om Tempus. [Mangler data] . Seksjon for Lingvistiske fag UiB; Universitetet i Bergen. 2002-03-08.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Tid og Tempus. [Mangler data] . Germanistisk Institutt; Dragvoll, Trondheim. 2002-03-15.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Den nye språkvitenskapen. Forskningsforedrag . Bjugn Rotary; Bjugn, Fosen. 2002-09-16.
 • Eide, Kristin Melum. (2002) Skulle, ville, kunne, burde, måtte?. Gemini [Fagblad]. 2002-06-05.

2001

 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (2001) Predication Particles in German and Norwegian. Nasjonalt forskerutdanningskurs om predikasjon . [Mangler data]; Trondheim. 2001-10-20.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2001) Semi-lexical heads in a semantically charged syntax. Norbert Corver & Henk van Riemsdijk (eds.) Semi-lexical Categories.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2001) Predication at the Interface. ZAS Papers in Linguistics. vol. 26.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2001) Predication at the Interface. Workshop on Syntax of Predication . [Mangler data]; ZAS, Humboldt-Universität, Berlin. 2001-11-03.

2000

 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist?. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 1.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Norwegian modals. NordSem Meeting . [Mangler data]; Göteborgs Universitet, 26. august 2000.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. International Conference of Nordic and General Linguistics : proceedings. vol. 10.
 • Eide, Kristin Melum; Nordgård, Torbjørn. (2000) Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge. The 18th Scandinavian Conference of Linguistics . [Mangler data]; Lund, Sverige, 20.05.00.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Generativ Lingvist - og humanist. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 1.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Lexical vs. Structural Meaning: a Case Study. Papers in Linguistics from the University of Manchester, Vol. 7.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) Norwegian Modals. NordSem Meeting . Göteborgs Universitet; Göteborg. 2000-08-26.
 • Eide, Kristin Melum. (2000) The Construction of Meaning - A Case Study. The Nordic Languages and Modern Linguistics 10 Proceedings of the Tenth International Conference of Nordic and General Linguistics, University of Iceland.
 • Nordgård, Torbjørn; Eide, Kristin Melum. (2000) Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge. The 18th Scandinavian Conference of Linguistics . [Mangler data]; Lund, Sverige. 2000-05-19 - 2006-05-21.
 • Nordgård, Torbjørn; Eide, Kristin Melum. (2000) Modals and the Syntax/Semantics Interface: The Scandinavian Challenge. The 18th Scandinavian Conference of Linguistics . [Mangler data]; Lunds Universitet, 20. mai 2000. 2000-05-19 - 2001-05-21.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (2000) Subject requirement and predication. Nordic Journal of Linguistics. vol. 23.

1999

 • Eide, Kristin Melum. (1999) Lingvist og humanist: Mellom barken og veden?. Forskerutdanningsseminar for språkvitere . [Mangler data]; NTNU, 3. - 4. desember.
 • Eide, Kristin Melum. (1999) Norske modalverb: Myter og mysterier. MONS8: 8. Møte Om Norsk Språk . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø, 18. - 20. november.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1999) Adverbial Small Clauses in Norwegian and German. Conference on Adverbials and Adjuncts . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø, 17. - 18. april.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1999) Adverbial Small Clauses in Norwegian and German. Forskerutdanningsseminar om grensesnittet syntaks-semantikk . [Mangler data]; NTNU, 30. - 31. august.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Predikasjon, subjektskrav og forholdet syntaks-semantikk. [Mangler data] . [Mangler data]; Universitetet i Bergen. 1999-05-28.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semantically Charged Syntax and the Construction of Meaning. Proceedings of the 23rd Annual Penn Linguistics Colloquium. Penn Working Papers in Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semantically Charged Syntax and the Contruction of Meaning. The Twenty-Third Annual Penn Linguistics Colloquium . [Mangler data]; University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. 1999-02-27 - 1999-02-28.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. SKY Symposium: The Relation between Syntax and Semantics in the Analysis of Linguistic Structure . [Mangler data]; University of Helsinki, Finland. 1999-09-02 - 1999-09-04.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. Forskerutdanningsseminar om grensesnittet syntaks-semantikk . [Mangler data]; NTNU, Trondheim. 1999-08-30 - 1999-08-31.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) Semi-Lexical Heads in a Semantically Charged Syntax. Workshop on Semi-Lexical Heads . [Mangler data]; Tilburg University, Nederland. 1999-05-20 - 1999-05-21.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1999) The Syntactic Disguises of the Predication Operator. Studia Linguistica. vol. 53.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (1999) How Semantic Are Syntactic Representations? The Status of Expletive Subjects in a Grammar Semantics Approach. [Mangler data] . [Mangler data]; Université du Québec à Montréal, Montréal, 11. november (ved T.A.Å.). 1999-11-11.

1998

 • Eide, Kristin Melum. (1998) A Matter of Multifunctionality: Lexical vs. Structural Meaning. Avhandlingsseminar på den nasjonale sommerskolen "Semantikk og Pragmatikk" . [Mangler data]; NTNU, Trondheim.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Lexical versus structural meaning: A case study. The Xth Conference on Nordic and General Linguistics . [Mangler data]; Háskóli Íslands, Reykjavík.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Lexical versus structural meaning: A case study. Seventh Annual Postgraduate Linguistics Conference . [Mangler data]; University of Manchester, Manchester, UK.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1998) Interpretive Effects of Morphological Case: Norwegian and German Predicatives. Språkvitenskapelig seminar . [Mangler data]; Lingvistisk institutt, NTNU.
 • Eide, Kristin Melum; Flaate, Inghild. (1998) Interpretive Effects of Morphological Case: Norwegian and German Predicatives. Workshop on Morphological Case . [Mangler data]; Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Kopulapartikler og dynamisk komposisjonalitet. MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997.
 • Eide, Kristin Melum. (1998) Som-Predicatives: Exploring the Predication Operator. Papers from the XVIth Scandinavian Conference of Linguistics.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1998) Generalized Multifunctionality: How Language Recycles Meaning. Conference on (Preferably) Non-Lexical Semantics . [Mangler data]; Université Paris VII, Paris. 1998-05-28 - 1998-05-30.

1997

 • Eide, Kristin Melum. (1997) Kopulapartikler i norsk. Møte om norsk språk (MONS) 7 . [Mangler data]; NTNU, Trondheim.
 • Eide, Kristin Melum. (1997) Forholdet mellom språkets form og innhold. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur. vol. 2.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1997) A Predication Operator: Evidence and Effects. Working Papers in Scandinavian Syntax. vol. 59.
 • Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (1997) A Predication Operator: Evidence and Effects. Twelfth Comparative Germanic Syntax Workshop . [Mangler data]; Vrije Universiteit, Amsterdam/HIL. 1997-01-09 - 1997-01-10.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (1997) A Semantic Explanation of the Subject Requirement. Sinn und Bedeutung: 2. Jahrestagung der Gesellschaft für Semant ik . [Mangler data]; Humboldt-Universität Berlin. 1997-12-05 - 1997-12-07.
 • Åfarli, Tor Anders; Eide, Kristin Melum. (1997) The EPP and Predication. Workshop on Subjects, Expletives, and the EPP . [Mangler data]; Universitetet i Tromsø. 1997-06-06 - 1997-06-07.

1996

 • Eide, Kristin Melum. (1996) Som-predikativer. 1996.