Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Landrø, Kristin. (2015) Hvordan kan karriereutvikling settes på agendaen og bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg?. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.

Report/dissertation

  • Rønning, Wenche M; Landrø, Kristin. (2015) Studieveiledning for NTNU-studenter - status og utfordringer. 2015. ISBN 978-82-7575-200-8.