Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Viggen, Kristin; Landrø, Tora. (2012) Reflekterende samtaler i fengsel - ansattes erfaringer. 2012. ISBN 978-82-7877-218-8.

Part of book/report

  • Viggen, Kristin. (2018) Reflekterende samtaler i Trondheim fengsel. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.
  • Viggen, Kristin; Nordstrand, Mari. (2011) Bruk av kritisk refleksjon i veiledning ved hjelp av Lehmanns modell. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid.

Report/dissertation

  • Viggen, Kristin; Hyrve, Geir; Anne, Juberg; Tønseth, Christin; Geitnes, Kjersti. (2022) Samarbeid rundt rehabilitering under soning. Strukturenes og samarbeidsrelasjonenes betydning for innsattes rehabilitering og tilbakeføring til det sivile liv. 2022. Rapportserie for sosialt arbeid (9).
  • Viggen, Kristin; Johansen, Karl Johan; Berg, Anita; Nilsen, Geir Sigmund; Ask, Torunn Alise; Johansen, Oddbjørn; Storhaug, Anita S.; Kvammen, Mette Fløystad; Bønnhoff, Heidi Esma Dahl. (2015) Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder. 2015.
  • Dalby, Lise; Dyrlid, Linda Marie; Viggen, Kristin. (2013) Det viktigste er å ha en jobb : om innvandreres erfaringer med arbeid og bosetting i Kyst-Norge. 2013. ISBN 978-82-7877-234-8.
  • Viggen, Kristin; Landrø, Tora. (2012) Reflekterende samtaler i Trondheim fengsel. Evalueringsrapport høsten 2012. 2012. ISBN 978-82-7877-221-8.
  • Dalby, Lise; Viggen, Kristin; Nordstrand, Mari. (2010) Fra tanke til handling ... ? bruk av kritisk refleksjon i veiledning. 2010. ISBN 9788275702133.
  • Viggen, Kristin. (2006) Ansvarsgruppemodellen som samarbeidsverktøy for klienter under rehabilitering ved Larmidt vinteren 2006. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251921473.