Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Fagertun, Anette; Tingvold, Laila. (2018) Omsorgsarbeid, kjønn og etnisitet. Flerkulturelle arbeidsfelleskap i norske sykehjem i møte med institusjonelle endringer. Migrasjon, helse og profesjon.

Report/dissertation