Background and activities

I am Associate Professor of Norwegian language. I did my PhD in Scandinavian linguistics (Department of Language and Literature, Faculty of Humanities, NTNU), where I studied verb-particle constructions in spoken Norwegian. I have also worked as a dictionary editor for Norsk Ordbok – the Norwegian dictionary of spoken language and the Nynorsk written language (2005–14), and as Associate Professor at the teacher education at Sogn og Fjordane University College (later Western Norway University of Applied Sciences) (2015–16). 

My main field of interest includes grammatical and lexical variation, Norwegian written and oral language variation, language teaching, language politics, and language standardization.  

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Aa, Leiv Inge. (2018) Preposisjonen og partikkelen «med» som samanstillar. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 1.
 • Aa, Leiv Inge. (2015) Mangfald og einskap med preposisjonar – og vitskaplege krav til moderne ordbøker. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter.
 • Aa, Leiv Inge. (2015) Metodologiske og teoretiske utfordringar for generative dialektologar. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 33 (2).
 • Aa, Leiv Inge. (2013) Er ordbøker lingvistiske nok? Om preposisjonssemantikk og ein grammatisk basis for ordboksartiklar. LexicoNordica. vol. 20.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) Partiklar inn i ordbøkene? Om tradisjonell og nyare kategorisering av preposisjonar. LexicoNordica. vol. 18.
 • Aa, Leiv Inge. (2006) "Med" som innleiande funksjonsord til småsetningar med og utan relativisering. Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 2.
 • Aa, Leiv Inge. (2004) Nokre løftingsanalysar av restriktive relativsetningar - med fokus på Kasus-spørsmålet. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.

Part of book/report

 • Aa, Leiv Inge. (2017) Godt mot, Olaf!. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Går artikkelen opp?. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Syntaks. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Aa, Leiv Inge. (2016) visir-viskøs, å-åborvase, åt-åtevom, åtl-åtsår. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.
 • Aa, Leiv Inge. (2014) Å ikkje akte infinitivsmerket. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.
 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Aa, Leiv Inge. (2013) såp–såpråme, tpro–traktørstad, tønne–tøtut. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.
 • Aa, Leiv Inge. (2012) sla-slafsut, stig-stiingsku, styrk-styrkning. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) rebange - redvang, rundt - runway, skjer - skjerdsam. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.
 • Aa, Leiv Inge. (2009) mule-mumstikke, no-nokla, opp-opphimmel, pris-pritla, på-påkøyrsle. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.
 • Aa, Leiv Inge. (2008) lak-landøyra, man-manko, mb-mehæl, mellom, miss-misår, mot-motoråttring. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.
 • Aa, Leiv Inge. (2007) kvit-kvitål. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.

Report/dissertation

 • Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 978-82-326-0984-0.