Background and activities

I am Associate Professor of Norwegian linguistics and language didactics at the Department of Teacher Education. My main field of interest includes grammatical and lexical variation, Norwegian written and oral language variation, language politics, standardization, and teaching.  

I have my background in Scandinavian linguistics, where I have studied grammatical and lexical variation – particularly the syntax and sematics of verb particles and prepositions – in spoken Norwegian and written Nynorsk. I have also worked as a dictionary editor for Norsk Ordbok 'the Norwegian dictionary of spoken language and the Nynorsk written language', and as Associate Professor at the teacher education at Sogn og Fjordane University College (later Western Norway University of Applied Sciences). 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

 • Aa, Leiv Inge. (2021) Syntaks: oppbygginga av frasar og setningar. Norsk 5–10. Språkboka..
 • Aa, Leiv Inge; Jølle, Lennart; Otnes, Hildegunn; Larsen, Ann Sylvi. (2021) Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden.
 • Berg, Ivar; Aa, Leiv Inge. (2021) Palatalisering av velarer: historie, variasjon og normering. Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet.
 • Aa, Leiv Inge. (2020) Å studere språkleg variasjon i korpus. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Aa, Leiv Inge; Neteland, Randi. (2020) Forord. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Aa, Leiv Inge; Neteland, Randi. (2020) Å studere til master i norsk – skulens største fag. Master i norsk. Metodeboka 1.
 • Neteland, Randi; Aa, Leiv Inge. (2020) Forord. Master i norsk. Metodeboka 2.
 • Neteland, Randi; Aa, Leiv Inge. (2020) Å designe og gjennomføre eit forskingsprosjekt. Master i norsk. Metodeboka 2.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Godt mot, Olaf!. I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Går artikkelen opp?. Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.
 • Aa, Leiv Inge. (2017) Syntaks. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Aa, Leiv Inge. (2016) visir-viskøs, å-åborvase, åt-åtevom, åtl-åtsår. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.
 • Aa, Leiv Inge. (2014) Å ikkje akte infinitivsmerket. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.
 • Aa, Leiv Inge; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2014) Somme mytar er fort avkledde: perfektum partisipp i dialektkorpuset. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.
 • Aa, Leiv Inge. (2013) såp–såpråme, tpro–traktørstad, tønne–tøtut. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.
 • Aa, Leiv Inge. (2012) sla-slafsut, stig-stiingsku, styrk-styrkning. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.
 • Aa, Leiv Inge. (2011) rebange - redvang, rundt - runway, skjer - skjerdsam. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.
 • Aa, Leiv Inge. (2009) mule-mumstikke, no-nokla, opp-opphimmel, pris-pritla, på-påkøyrsle. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.
 • Aa, Leiv Inge. (2008) lak-landøyra, man-manko, mb-mehæl, mellom, miss-misår, mot-motoråttring. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.
 • Aa, Leiv Inge. (2007) kvit-kvitål. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.

Report/dissertation

 • Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 978-82-326-0984-0.
 • Åfarli, Tor Anders; Aa, Leiv Inge. (2015) The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian. 2015. ISBN 9788232609840.
 • Aa, Leiv Inge; Åfarli, Tor Anders. (2004) Gul oppgåve med svarte striper (på) - om relativaktige småsetningar innleidde av "med". 2004.