Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Journal publications

Part of book/report

 • Hylander, Lene; Smeplass, Eli. (2022) Nye yrkesfaglærerstudenter og betydningen av læringsfellesskap - "Det er bare å holde ut, det blir bedre". Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
 • Leraand, Arve; Smeplass, Eli; Hylander, Lene. (2022) Spenningsfeltet mellom praktiske kunnskapsformer og summarive vurderinger i yrkesfaglærerutdanningen. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.

Report/dissertation

Others

 • Hylander, Lene; Smeplass, Eli. (2022) Negotiating the Landscape of VET Teacher Training in Norway. NordYrk Conference 2022 ; Linköping Universität, Campus Norrköping. 2022-06-01 - 2022-06-03.
 • Leraand, Arve; Smeplass, Eli; Hylander, Lene. (2022) Utfordringer med vurderingsformer i yrkesfaglærerutdanningen i Norge. NordYrk Conference 2022 ; Linköping Universität, Campus Norrköping. 2022-06-01 - 2022-06-03.
 • Hylander, Lene. (2021) An overview of the Norwegian VET system. International seminar on collaboration in VET research . Christian Imdorf, University of Leibniz, Hanover; Hanover. 2021-12-03 - 2021-12-03.
 • Hylander, Lene. (2021) Bodily learning. Guestlecturer PED1023 . Institutt for pedagogikk og livslang læring; Trondheim. 2021-10-08 - 2021-10-08.
 • Hylander, Lene. (2021) Critical pedagogy, body, and learning. Guestlecturer PED1023 . Institutt for pedagogikk og livslang læring; Trondheim. 2021-10-06 - 2021-10-06.
 • Hylander, Lene; Smeplass, Eli. (2021) Acknowledgement in vocational teacher training. NordYrk . Nordiskt yrkespedagogiskt och yrkesdidaktiskt nätverk; digital conference. 2021-06-07 - 2021-06-09.
 • Hylander, Lene; Smeplass, Eli. (2021) Learning to Become a Reflective Teacher Through Dynamic Learning Communities. NERA . Nordic Educational Research Association; Odense. 2021-11-03 - 2021-11-05.
 • Hylander, Lene; Vasseljen, Nina C. Aagesen. (2021) Informasjonsfilm Ny som lærer. Karriedagene Institutt for lærerutdanning 2021 . Institutt for lærerutdanning; Trondheim. 2021-01-28.
 • Hårberg, Jon Sverre; Hoveid, Halvor; Hylander, Lene. (2021) Democracy and Citizenship in Vocational Education and Training - Webinar. null [Internett]. 2021-11-26.
 • Svendsen, Bodil; Magerøy-Grande, Linn Maria; Hylander, Lene. (2021) Tilpasset opplæring, vurdering og skolemiljø. Fagfornyelsen . Troms og Finnmark fylke; Kirkenes. 2021-02-24 - 2021-02-24.
 • Svendsen, Bodil; Magerøy-Grande, Linn Maria; Hylander, Lene. (2021) Tilpasset opplæring, vurdering og skolemiljø. Fagfornyelsen . Troms og Finnmark fylke; webinar. 2021-02-12 - 2021-02-12.
 • Svendsen, Bodil; Meidell, Mette; Hylander, Lene. (2020) Et dialogsik møte mellom fellesfagene og yrkesfagene. Fagfornyelsen . Fylkesmannen i Troms og Finnmark; webinar. 2020-11-28 - 2020-12-28.
 • Svendsen, Bodil; Meidell, Mette; Hylander, Lene. (2020) Fagdag opplæringskontor YF, Finnmark. Fagfornyelsen . Finnmark fylke; webinar. 2020-12-03 - 2020-12-03.
 • Svendsen, Bodil; Meidell, Mette; Hylander, Lene. (2020) Fagfornyelse for opplæringskontor og bedrifter i Finnmark. Fagfornyelsen . Finnmark fylke; webinar. 2020-12-23 - 2020-12-23.
 • Svendsen, Bodil; Meidell, Mette; Hylander, Lene. (2020) Webinar, YF, opplæringskontor og bedrifter Finnmark. NTNU, Trondheim. 2020.
 • Svendsen, Bodil; Meidell, Mette; Hylander, Lene. (2020) Webinar, fagfornyelsen. Fagfornyelsen . Troms og Finnmark fylke; webinar. 2020-10-28 - 2020-10-28.
 • Svendsen, Bodil; Meidell, Mette; Hylander, Lene. (2020) Webinar, fagfornyelsen. Fagfornyelsen . Troms og Finnmark fylke; webinar. 2020-10-21 - 2020-10-21.
 • Hanssen, Grete; Hylander, Lene. (2019) Innføirng av Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet 2020, DEKOM. Desentralisert kompetanseordning, DEKOM . Troms og Finnmark Fylkeskommune; Tromsø. 2019-10-01 - 2019-10-02.