Background and activities

Lennart Jølle (1976) is an associate professor at the Department of Teacher Education, NTNU. He has a Master in literature from UiT and a PhD in applied linguistics from NTNU.

He is also the Head of Norwegian at the Department of Teacher Educatuion, NTNU.

Research interests

  • Writing assessment

  • Assessment communities
  • Teaching of writing and writing development 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Jølle, Lennart. (2016) Hva kjennetegner en kyndig tekstvurderingspraksis?. Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser.
  • Jølle, Lennart; Sjøhelle, Dagrun Annie Kibsgaard. (2011) Digital filmproduksjon i litteraturundervisning. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Report/dissertation

  • Jølle, Lennart. (2015) Vurderingsdialogen. En undersøkelse av tekstvurderingspraksis ved nasjonal læringsstøttende prøve i skriving. 2015. ISBN 978-82-326-0972-7.