Background and activities

Lennart Jølle (1976) is an associate professor at the Department of Teacher Education, NTNU. He has a Master in literature from UiT and a PhD in applied linguistics from NTNU.

Research project

Research interests

  • Writing assessment

  • Assessment communities

  • Teaching of writing and writing development 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

  • Jølle, Lennart; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2021) En modell for planlegging, gjennomføring og evaluering av morsmålsfaglige læringsprosesser. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden.
  • Otnes, Hildegunn; Jølle, Lennart; Larsen, Ann Sylvi; Aa, Leiv Inge. (2021) Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215050980.

2020

2019

  • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Jølle, Lennart; Aasen, Arne Johannes. (2019) Gjerne flere tester i skolen – bare de er gode. Morgenbladet.

2018

2017

2016

  • Jølle, Lennart. (2016) Hva kjennetegner en kyndig tekstvurderingspraksis?. Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser.

2015

2014