Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Journal publications

Report/dissertation

  • Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, S; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Skoglund, Bjørn; Spedener, Mélanie. (2019) Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite. 2019. Skriftserien Høgskolen i Innlandet (35-2019).